Operacja Czysta Rzeka partnerem kampanii „Dobre Cele”

Operacja Czysta Rzeka partnerem kampanii „Dobre Cele”

Operacja Czysta Rzeka została partnerem merytorycznym ogólnopolskiej kampanii  na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju „Dobre Cele”. Ta inicjatywa edukacyjna ma na celu pokazać każdemu z nas, jak w praktyce realizować poszczególne cele.

Zrozumienie pojęć Agenda 2030zrównoważony rozwój oraz Cele Zrównoważonego Rozwoju wśród Polaków jest bardzo niskie. Jednocześnie wysoka jest świadomość potrzeby działania na rzecz poprawy stanu środowiska i jakości życia. W badaniu świadomości Polaków przeprowadzonym przez CSR Consulting we współpracy z Bankiem BNP Paribas konsumenci wyraźnie wskazali, że do działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju brakuje im praktycznej wiedzy – po prostu nie wiedzą, co mają robić! W odpowiedzi na tę potrzebę zainaugurowano ogólnopolską kampanię edukacyjną – Dobre Cele, w ramach której promowane działania na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Podjąć je może każdy z nas, tu i teraz! Stąd nasza, Operacji Czysta Rzeka, obecność przy kampanii.

Operacja Czysta Rzeka opiekuje się 14 Celem Zrównoważonego Rozwoju „Życie pod wodą”

Już nie raz pokazaliśmy, że bierzemy sprawy w swoje ręce, że przyroda jest nam bliska i że nie pozostajemy obojętni wobec zanieczyszczonych miejsc. Zbieramy śmieci i zachęcamy do tego, aby organizować akcje sprzątania we wszystkich miejscach, które wymagają interwencji. W naszej inicjatywie szczególnie traktujemy rzeki i ich okolice. Zachowanie bioróżnorodności tych terenów to nasza misja. Dlatego angażujemy wszystkich, którzy widzą potrzebę i czują odpowiedzialność za poprawę stanu środowiska naturalnego, do podejmowania natychmiastowych, konkretnych i wymiernych działań prośrodowiskowych. Wspierając kampanię „Dobre cele” chcemy uświadomić ludziom, że postępując odpowiedzialnie z odpadami, chronią życie pod wodą, zwierząt i roślin. Możemy segregować śmieci i nie generować odpadów. Możemy wybierać produkty bez opakowań lub w opakowaniach biodegradowalnych czy nadających się do recyklingu. Wierzymy w to, że odpowiedzialne zachowania nas wszystkich przyczynią się do zmniejszenia ilości odpadów, co wpłynie na ich mniejszą potencją obecność w przyrodzie i nie będzie stanowić zagrożenia dla życia zwierząt, również wodnych.

Poza nami szerokie grono partnerów będzie proponować podejmowanie konkretnych działań na rzecz wybranych Celów. Szczegółów szukajcie na stronie internetowej i na kanałach społecznościowych kampanii.

Partnerzy kampanii Dobre Cele

Inicjator: Kampania 17 Celów
Partnerzy główni: Federacja Konsumentów, Główny Urząd Statystyczny
Partnerzy merytoryczni: Bank Żywności w Olsztynie, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Czepczyński Family Foundation, Czysta Polska, Diveristy Hub, Faitrade Polska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Fundacja Czyste Powietrze, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Las na Zawsze, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Fundacja Ocalenie, Fundacja Polskie Dzieci, Future Collars, Habitat for Humanity , Instytut Ochrony Środowiska, Koalicja 5 Frakcji, Koalicja Na Rzecz Polskich Innowacji, Kupuj Odpowiedzialnie, Marine Stewardship Council (MSC) Polska, Mental Health Center, Operacja Czysta Rzeka, Polska Misja Medyczna, Polski Czerwony Krzyż, oddział mazowiecki, Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu, Polski Instytut Środowiska Pracy, Rolnictwo Zrównoważone, Stowarzyszenie Wiosna, Teach for Poland, UN Global Compact Network Poland, UNAP, WWF, ZOO Płock, ZOO Warszawa, ZOO Wrocław, Związek Miast Polskich

Partnerzy – samorządy: Miasto Warszawa, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
Patron medialny: NGO.pl

Kampania Dobre Cele została zainagurowana w piątek 24 września w ramach obchodów Światowego Dnia Działania, który odbywa się co roku, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030 przez ONZ. Na całym globie organizowane są wydarzenia szerzące wiedzę o Celach i zachęcające do podjęcia działań na ich rzecz, tworząc światowy ruch dla ich osiągnięcia.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz partnerzy główni kampanii: Główny Urząd Statystyczny i Federacja Konsumentów, a także przedstawiciele partnerów merytorycznych: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Banków Żywności i Stowarzyszenia Wiosna.

Na naszych kanałach będziemy na bieżąco inspirować, jak możecie wesprzeć realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Do zobaczenia nad rzeką!