Zarejestruj się w systemie Operacji Czysta Rzeka
Uzupełnij wszystkie dane Twojego Sztabu
Podpisz i wyślij Regulamin Operacji Czysta Rzeka

Zarejestruj się

Zapoznałem się i akceptuję Regulamin Akcji Operacja Czysta Rzeka 2022 z dn. 21.03.2022 r.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestników akcji Operacja Czysta Rzeka 2022.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku.