Akcja Operacja Czysta Rzeka narodziła się nad Bugiem w 2018 r. Pomysł powstał w redakcji magazynu ,,Kraina Bugu” w sierpniu, a już pod koniec roku rozpoczęły się działania organizacyjne. Pierwsza edycja akcji i jej formuła to pomysł dwóch osób: Janusza Chrostowskiego i Daniela Parola. Rozpoczęcie działań nie byłoby możliwe bez zaufania i wsparcia finansowego kluczowego Partnera. Od początku był nim i jest obecnie Władysław Grochowski (Grupa Arche). Pierwotnie  akcja miała polegać wyłącznie na sprzątaniu rzeki Bug i jej dopływów. Jednak w ciągu kilku dniu od jej ogłoszenia okazało się, że potrzeby nie dotyczą wyłącznie tego regionu, a chętnych do społecznej inicjatywy nie brakuje w całej Polsce. Dodatkowo do akcji bardzo szybko przyłączyły się osoby publiczne oraz lokalni liderzy. Akcja nabrała tempa i z formatu zakładającego jednodniowe działanie nad Bugiem, bardzo szybko rozwinęła się do działań ogólnopolskich i trwała kilka tygodni. Do akcji dołączył też Jacek Kleyff z Orkiestrą na Zdrowie, który podarował nam swój utwór ,,Huśtawka”. Utwór ten stał się  hymnem akcji i od początku nas wszystkich pozytywnie napędza.

Do tej pory odbyły się trzy edycje. W 2021 r. akcja rozszerzyła działania także na okres letni podczas którego sprzątane są  odcinki wybranych polskich rzek, odbywają się akcję z Partnerami,  a Sztab Główny odwiedza letnie festiwale i wydarzenia kulturalne. 

W 2022 r. akcja Operacja Czysta Rzeka będzie miała także dwie odsłony: wiosenną (marzec-kwiecień) oraz letnią (maj-sierpień).


OPERACJA CZYSTA RZEKA 2021

Rok 2021 to już trzecia edycja akcji. Pomimo początkowych obaw (pojawiające się co kilka dni nowe obostrzenia) o możliwość przeprowadzenia akcji, postanowiliśmy działać i dopasować się do z...

OPERACJA CZYSTA RZEKA 2020

Druga edycja akcji Operacja Czysta Rzeka trafiła w sam środek światowego lockdownu. Akcję ogłosiliśmy 28 lutego w Lublinie, a już 15 marca musieliśmy ją zawiesić, aby 1 kwietnia odwołać wszy...

OPERACJA CZYSTA RZEKA 2019

Rok 2019 to rok w którym odbyła się pierwsza edycja akcji Operacja Czysta Rzeka. Wzięło w niej udział ponad 2000 zarejestrowanych wolontariuszy oraz około 1000 niezarejestrowanych. Wszyscy zorganizowani byli w ponad 80 sztabach lokalnych. W pie...