skip to Main Content

BOŚ S.A. – Aneta Stelmaszczyk

Przystąpiliśmy do projektu „Operacja Czysta Rzeka” jako Sponsor Wspierający, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest podnoszenie świadomości ekologicznej oraz wypracowywanie i utrwalanie odpowiednich zachowań i nawyków.

Śmieci na terenach przyrzeczy to nie tylko problem estetyczny. To przede wszystkim negatywny wpływ na środowisko i nasze zdrowie, zarówno fizyczne jak i psychiczne. Rosnący konsumpcjonizm przekłada się na produkcję coraz większej ilości przedmiotów, co za tym idzie- zwiększającej się ilości zanieczyszczeń. Nielegalne wysypiska, wyrzucanie odpadów wprost do rzek, śmieci pozostawione w miejscach wypoczynku czy spotkań towarzyskich… Takie zachowania powodują, że widzimy potrzebę większego wpływu na wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Dlatego też pracownicy BOŚ Banku jako wolontariusze aktywnie przyłączą się do akcji „Operacja czysta Rzeka”. Wierzymy, że dzięki naszemu zaangażowaniu oraz zachęceniu klientów naszego Banku do akcji, przyczyniamy się do realnych zmian i zwrócenia uwagi na rosnący problem. 

Od początku istnienia BOŚ, czyli już od 30 lat, wspieramy systemy finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce. Z naszą ofertą mogą się Państwo zapoznać na stronie www banku.

Poza ofertą produktową, nasz Bank wyróżnia unikalne podejście CSR-owe. Wśród wielu projektów, jakie realizujemy w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu warto wymienić m.in.: Postaw na słońce (promocja OZE), Zielona Ławeczka (przemiana zaniedbanych terenów na osiedlach), Brudno Tu (likwidacja dzikich wysypisk śmieci), Tradycyjny Sad (restytucja i promocja rodzimych odmian roślin sadowniczych) czy Zdrowo jem, więcej wiem (kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych). 

Chcemy świadomie minimalizować własne negatywne oddziaływanie na środowisko, dlatego w ramach projektów „BOŚmy Zieloni” oraz „Ambasador Ekomarki BOŚ” rozwijamy kompetencje i codzienne nawyki ekologiczne naszych pracowników. Zbieramy fundusze na cele dobroczynne oraz pomagamy sobie wzajemnie (projekt „Pomagam cały rok”). 

Mam nadzieję, że idąc za naszym przykładem, Państwo również przyłączą się do „Operacji Czysta Rzeka” i wspólnie przywrócimy czystość na terenach przyrzeczy oraz ograniczymy zanieczyszczenie środowiska naturalnego. 

Aneta Stelmaszczyk, dyrektor Biura Komunikacji i Relacji Inwestorskich BOŚ S.A.