skip to Main Content

EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE – KRZYSZTOF MODRZEWSKI

 

Ekologia jest jedną z podstawowych wartości w naszej firmie, stąd angażowanie się w działania takie jak „Operacja Czysta Rzeka”, jest dla nas naturalne. Co więcej, wiem, że te idee są też bliskie naszym pracownikom i wielu z nich spontanicznie zgłosiło chęć wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu.   Jako globalny koncern prowadzimy naszą działalność zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu. Staramy się myśleć globalnie, ale działać lokalnie, tak jak w tym przypadku. To, co zrobimy tu i teraz będzie miało znaczenie dla nas wszystkich w przyszłości. Zgodnie z tą filozofią staramy się ograniczyć do minimum negatywny wpływ na środowisko tam gdzie to możliwe. Bezkompromisowo podchodzimy do społecznie odpowiedzialnego prowadzenia działalności w takich obszarach, jak zgodność z przepisami, prawa człowieka, działania na rzecz ochrony środowiska, dywersyfikacja pracowników i zarządzanie łańcuchem dostaw. W 2017 roku wyznaczyliśmy nasze cele w zakresie ochrony środowiska. To fundament naszego zaangażowania w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. W naszych biurach nie używamy wody w plastikowych butelkach, wybierając wyposażenie biura stawiamy na produkty bezpieczne i wytwarzane z minimalnym wpływem na środowisko. Podejmujemy działania zmierzające do tego, by nasze budynki były w 100 % zasilane z energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i stosujemy technologie ograniczające nasz ślad węglowy.

Jakie działania  podejmuje EPSON i uznaje za najbardziej priorytetowe w kontekście ochrony środowiska, ograniczenia śladu węglowego?

Te działania rozpoczynają się już na etapie projektowania naszych urządzeń – przykładem mogą być np. nasze drukarki drukujące w autorskiej technologii heat free, która pozwala ograniczyć zużycie energii elektrycznej o ponad 90%, a także znacznie zmniejszyć ilość odpadów z materiałów eksploatacyjnych powstających w trakcie użytkowania oraz koszty (także środowiskowe!) związane z ich składowaniem i eksploatacją. Celem Epson jest dostarczanie konsumentom nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań, które przy zachowaniu pełnej funkcjonalności będą miały niewielki wpływ na środowisko naturalne zarówno w procesie produkcji jak i użytkowania, a także będą w dużej mierze podlegać ponownemu przetworzeniu. W skali globalnej Epson angażuję się w badania związane z rozwojem sztucznej inteligencji i robotyki, skupionej na działaniach proekologicznych w biznesie.

Strategia, plany na najbliższe lata dotycząca dbania o przyszłość naszej planety – co będzie najważniejsze dla firmy EPSON?

Wizją firmy Epson jest osiągnięcie statusu niezastąpionego przedsiębiorstwa, które korzystając ze swoich wydajnych, kompaktowych i precyzyjnych technologii, osiąga zrównoważony rozwój w gospodarce o obiegu zamkniętym. Zdefiniowaliśmy 4 najważniejsze cele niezbędne do osiągnięcia naszej „Wizji środowiskowej 2050”:

  • Zmniejszenie emisji CO2 o 90% w skali całego cyklu życia produktów.
  • Umieszczenie wszystkich produktów w pętli ponownego wykorzystywania i recyclingu zasobów.
  • Redukcja bezpośredniej emisji CO2 o 90% i wyeliminowanie emisji gazów cieplarnianych innych niż CO2.
  • Przywrócenie i ochrona bioróżnorodności w ramach działań jako członek ekosystemu, wspólnie z lokalnymi społecznościami.

Nasze działania skupiają się na zmniejszeniu negatywnego oddziaływania na środowisko naszych procesów produkcyjnych, produktów i usług. Wprowadzamy na rynek urządzenia, które umożliwią naszym klientom zmniejszanie negatywnego wpływu ich działań na środowisko, angażujemy się też w międzynarodowe inicjatywy na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Wdrożyliśmy również bardziej przyjazny środowisku proces projektowania, co oznacza, że możemy oceniać, jak dobrze funkcjonujemy, na etapie projektowania i po jego zakończeniu. Mamy świadomość tego, że jako firma o światowym zasięgu możemy mieć realny wpływ na jakość życia wielu osób poprzez rozwiązania jakie dostarczamy.

 

Krzysztof Modrzewski, National Sales Manager

EPSON EUROPE B.V. Oddział w Polsce