Akcja Otwarcia w Cieszanowie

2  kwietnia spotykamy się w Cieszanowie na akcji otwarcia Operacji Czysta Rzeka 2022!
Wielu stałych uczestników Operacji Czysta Rzeka zaangażowało się w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Jednym z nich jest Sztab “Folkowisko” z Gorajca, który stworzył przestrzeń gdzie wspiera na różne osoby osoby z Ukrainy. Akcja ma na celu wsparcie sztabu i posprzątanie śmieci zalegających w okolicach przejścia granicznego i w Cieszanowie.
Plan akcji:
14.00 – zbiórka
Magazyn Fundacji Folkowisko
ul. Kościuszki 76b, 37-611 Cieszanów
Akcja sprzątania terenów w okolicy magazynu, wybrane miejsca w Cieszanowie i okolice przejścia granicznego.
19.00 – Koncert “Gordiy Starukh” 
Cerkiew św. Jerzego w Cieszanowie
ul. Skorupki 9, Cieszanów
Artysty możecie posłuchać tutaj: https://youtu.be/ehuvK-NPjik
Współorganizatorem koncertu jest Gmina Cieszanów i Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie. Dziękujemy za udostępnienie cerkwi, sprzętu nagłośnieniowego i zaplecza technicznego!