Skąd się wzięliśmy?

Początki akcji Operacja Czysta Rzeka sięgają 2018 roku, kiedy w redakcji magazynu “Kraina Bugu” narodził się pomysł sprzątania rzeki Bug oraz jej dopływów. Dzięki zaufaniu i wsparciu pierwszych partnerów udało nam się rozpocząć pierwszą edycję, której efekty szybko przerosły nasze oczekiwania – w ciągu kilku dni okazało się, że potrzeba oddolnych działań na rzecz środowiska naturalnego występuje również w wielu innych miejscach. Jednodniowa inicjatywa nad Bugiem błyskawicznie rozwinęła się do kilkutygodniowej akcji ogólnopolskiej, w którą zaangażowały się osoby publiczne oraz lokalni liderzy.

Co jest dla nas ważne?

Uznajemy wyjątkowość i bogactwo otaczającej nas natury oraz niepowtarzalność krajobrazu – uważamy je za jedne z najistotniejszych wartości wpływających zarówno na indywidualny, jak i zbiorowy dobrostan. Szanujemy przyrodę i promujemy postawy aktywnej ochrony integralności natury.
Zależy nam na tym, aby przestrzeń, w której żyjemy, pozostała co najmniej w takim stanie, w jakim sami ją zastaliśmy. Dążymy do tego, by kolejne pokolenia mogły cieszyć się światem i przyrodą umożliwiającymi naturalny rozwój dzięki zasobom, które udało nam się dla nich zachować i ochronić.
Osadzone w lokalnych społecznościach, integrujące wokół wymiernych celów wspólne działania to metoda, którą chcemy to osiągnąć.

Co robimy?

Do tej pory odbyło się pięć edycji Akcji Operacja Czysta Rzeka. Już przy pierwszej z nich w 2019 roku dołączyło do nas w sumie około 3000 uczestników zorganizowanych w ponad 80 sztabach lokalnych, w przedziale wiekowym od 10 miesięcy do 83 lat. Wspólnie sprzątnęliśmy ponad 55 ton śmieci. Rok później musieliśmy zmierzyć się z globalnym lockdownem – po zakończeniu sprzątania akcja przekształciła się w Operację Rzeka dla Szpitali, podczas której zebraliśmy ponad 25 tys. złotych dla lokalnych placówek medycznych. Pandemicznych obostrzeń sanitarnych przestrzegaliśmy również w trakcie trzeciej, odbywającej się w 2021 roku, edycji – mimo trudności udało nam się powołać ponad 250 sztabów w całej Polsce, w których zaangażowało się niemal 5000 osób. Usunęliśmy z polskich rzek, lasów i miejscowości ponad 205 ton śmieci.

W 2021 roku rozszerzyliśmy nasze działania – poza dotychczasową częścią wiosenną wystartowaliśmy z odsłoną letnią, która stała się integralnym elementem Operacji Czysta Rzeka. Rok później dołączyło do nas ponad 8 tys. uczestników, którzy zorganizowali prawie 500 akcji. Wspólnie uprzątnęliśmy 230 ton śmieci, czyli 14,5 tys. worków z odpadami.

W piątej edycji zrealizowanej w 2023 roku założono 510 sztabów, odbyło się 671 akcji, w których uczestniczyło 20 648 osób uprzątając z łona natury 375 ton odpadów. Podczas jubileuszowej edycji uruchomiono także program edukacyjny dla szkół podstawowych “Rok nad Rzeką”, w ramach którego uczniowie poszerzali swoją wiedzę na temat form ochrony przyrody, poznawali rodzaje odpadów oraz ich szkodliwość, ale również zasady segregacji i wtórnego wykorzystania. 

Wystartował ponadto program “Przystań Czysta Rzeka”. Pierwszą odsłonę miał także wideo podcast “Temat Rzeka”, czyli ekologiczne rozmowy edukacyjne, nie tylko na temat rzeki. 

W imieniu uczestników akcji szkolnych i tych, którzy zrezygnowali z koszulki z edycji wiosennej, Operacja Czysta Rzeka posadziła pierwszy las dębowy nieopodal miejscowości Nowe Groszki i Ryczyca w woj. mazowieckim.

Tuż przed startem 6. edycji rozpoczęliśmy działania także jako Fundacja Czysta Rzeka.

W dotychczasowych pięciu edycjach udział wzięło ponad 36,7 tys. osób, które zebrały ponad 875 ton śmieci.

Regularnie bierzemy udział w akcjach lokalnych z partnerami i sponsorami, odwiedzamy miejscowe wydarzenia kulturalne, festiwale oraz imprezy plenerowe.

Od początku towarzyszy nam hymn podarowany przez Jacka Kleyffa wraz z Orkiestrą na Zdrowie – utwór “Huśtawka” pozytywnie napędza nas do dalszego działania.

Spotkajmy się nad Rzeką!