FUNDACJA CZYSTA RZEKA

O FUNDACJI

Fundacja Czysta Rzeka oficjalnie została zarejestrowana 26 lutego 2024 roku, w przeddzień Międzynarodowego Dnia Organizacji Pozarządowych. Nie mogliśmy sobie wymarzyć lepszego startu.

Bogaci w doświadczenie 5-letniej organizacji akcji społecznego sprzątania rzek i terenów zielonych postanowiliśmy robić coś więcej. Jesteśmy zaangażowani, działamy z pasją i cenimy wyjątkowość i bogactwo otaczającej nas natury. Z szacunku do przyrody promujemy postawy ekologicznej wrażliwości i zależy nam na tym, aby zachować ją dla przyszłych pokoleń.

Pomysłów nam nie brakuje, a teraz jako organizacja pozarządowa wierzymy, że razem możemy sięgać po więcej. Dla dobra naszej planety i nas samych!
 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA

  1. Wsparcie odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych,
  2. Działalność na rzecz realizacji idei Zrównoważonego Rozwoju, wspierające ochronę środowiska i racjonalną gospodarkę zasobami naturalnymi, wzrost gospodarczy oraz rozwój społeczny,
  3. Działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  4. Działalność edukacyjna i oświatowa dotycząca ekologicznych rozwiązań innowacyjnych na rzecz ochrony środowiska;
  5. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
  6. Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
  7. Działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa;
  8. Działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu;
  9. Działalność na rzecz zmniejszenia ilości odpadów trafiających do wód śródlądowych i morskich
  10. Edukacja.

BĄDŹ Z NAMI I WESPRZYJ FUNDACJĘ CZYSTA RZEKA

Jeśli Twoja firma dba o środowisko i rozwija w sposób zrównoważony, możesz założyć sztab firmowy i zorganizować akcję sprzątania w dowolnym terminie w wybranej lokalizacji. 

Dzięki temu Twoja firma będzie mieć realny wpływ na otoczenie, w którym funkcjonuje, a jednocześnie zaangażuje i zintegruje pracowników w słusznym celu.

W ramach Operacji Czysta Rzeka uprzątnęliśmy ponad 885 ton odpadów z łona natury.

Bądź z nami i wesprzyj Fundację Czysta Rzeka!

Szczegóły na: https://operacjarzeka.pl/formy-wspolpracy/

mariusz kalinowski

Prezes Fundacji Czysta Rzeka

Fundacja Czysta Rzeka otwiera naszej ogólnopolskiej inicjatywie nowe ścieżki rozwoju i kolejne możliwości aktywnego działania. Jesteśmy zespołem pełnym zaangażowania. Chcemy edukować i aktywizować lokalne społeczności, aby wspólnie dbać o dobro każdego z nas, jakim jest nasza przyroda. Każdego lata zbieramy tony śmieci, które zalegają w rzekach i lasach. Wierzymy, że edukacja i wszelkie działania na rzecz świadomości ekologicznej, pomogą nam zarówno “leczyć” jak i zapobiegać. Marzymy o tym, by nasze małe ojczyzny były czyste i bezpieczne. Dzięki statusowi Fundacji jesteśmy bliżej zrealizowania naszego wspólnego marzenia.

izabela sałamacha

Członkini Zarządu Fundacji Czysta Rzeka

Operacja Czysta Rzeka to największa w Polsce akcja społeczna sprzątania rzek i terenów zielonych. Przez 5 lat zgromadziliśmy wokół nas ponad 36 tys. ludzi, zebraliśmy 885 ton śmieci. Wierzę, że jako NGO ten potencjał możemy wykorzystać na wiele sposobów, by dbać jeszcze skuteczniej o środowisko. Osobiście nie mogę się doczekać kolejnych projektów: edukacyjnych na rzecz społeczności i ekologicznych w trosce o naszą planetę dla nas i przyszłych pokoleń, chroniących tak cenne zasoby jak woda, dbających o bioróżnorodność.

ZARZĄD FUNDACJI CZYSTA RZEKA

Mariusz Kalinowski – Prezes Fundacji

Izabela Sałamacha – Członkini Zarządu

Dominik Stecki – Członek Zarządu

RADA FUNDACJI CZYSTA RZEKA

Mariusz Byczyk

Daniel Parol

Beata Podwojska

Formularz kontaktowy z danymi od Ciebie