ANWIM S.A. – ANDRZEJ KONDYS

Działania proekologiczne to jeden z kluczowych obszarów strategii naszej firmy na najbliższe lata. Jako spółka paliwowa oraz właściciel najszybciej rozwijającej się sieci stacji paliw MOYA jesteśmy świadomi dużej odpowiedzialności, jaka na nas spoczywa w kontekście środowiska naturalnego. Dlatego też podejmujemy inicjatywy, które przyspieszą transformację energetyczną transportu. Projekty te to m.in. stworzenie ogólnopolskiej sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych czy instalacja systemów fotowoltaicznych na dachach i wiatach stacji. Wspieramy także szereg działań proekologicznych i społecznych inicjowanych przez uczelnie czy organizacje pozarządowe.

Jesteśmy otwarci na inicjatywy, którym przyświeca główna idea – poprawa jakości środowiska naturalnego. Działania na rzecz ekologii to konieczność i obowiązek każdego z nas, a także każdego podmiotu na arenie gospodarczej. Od tego, co zrobimy dziś, zależy przyszłość nasza, naszej planety i kolejnych pokoleń. Operacja Czysta Rzeka to wspaniała inicjatywa i z przyjemnością do niej dołączamy. Wierzymy, że dbanie o szeroko pojętą ekologię zaczyna się od swojego najbliższego otoczenia. Dlatego z zaangażowaniem wspieramy akcję Operacja Czysta Rzeka, także w bezpośredni sposób, ponieważ w ramach wolontariatu pracowniczego włączymy się w sprzątanie środowiska naturalnego.

Jakie działania podejmuje firma w kontekście zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska?

Podejmujemy cały szereg działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jest to obecnie jeden z istotniejszych elementów rozwoju naszej spółki w perspektywie najbliższych kilku lat. Są to zarówno projekty stricte biznesowe, jak np. wspomniana wcześniej rozbudowa sieci punktów ładowania pojazdów elektrycznych, czy rozwój instalacji fotowoltaicznych na budynkach naszych stacji. To także współprace, jak np. z Lasami Państwowymi przy pracach odnowieniowych lasów, członkostwo w Polskim Stowarzyszeniu ESG, czy właśnie współpraca z akcją Operacja Czysta Rzeka.

W naszej pracy operacyjnej również na co dzień stosujemy zasady zrównoważonego rozwoju. Nieustannie modernizujemy budynki naszych stacji paliw zapewniając im jak najlepsze parametry przenikania ciepła. Wszystkie nowe budynki wyposażone są w ekologiczne rozwiązania grzewcze, jak np. pompy ciepła oraz systemy zarządzania typu BMS. Co więcej, oszczędzamy energię poprzez energooszczędne oświetlenie, a także systemy wyłączające i przyciemniające światło podczas nieobecności klientów. Co więcej, wszystkie stacje MOYA objęte są systemem selektywnej zbiórki odpadów. Równie ważne są działania mające na celu ograniczanie ilości odpadów, dlatego wraz ze swoimi partnerami biznesowymi firma pracuje nad zmniejszeniem liczby opakowań. Z kolei zaawansowane technologicznie systemy monitoringu wykluczają dostanie się paliw do gleby.

Jaka jest strategia/plan na zrównoważony rozwój firmy na najbliższe lata?

Rozbudowa sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych jest ważnym punktem naszej wizji zrównoważonego rozwoju, natomiast szczegóły kompleksowej strategii zaprezentujemy już wkrótce.

Andrzej Kondys, dyrektor ds. operacyjnych MOYA, członek zarządu Anwim S.A.