AUTENTI – GRZEGORZ WÓJCIK

W Autenti tworzymy rozwiązania #paperless, które pomagają naszym klientom znacząco obniżać poziom emisyjności poprzez redukcję zużycia papieru (oraz innych surowców m.in. używanych do wytwarzania papieru, jego transportu pomiędzy stronami). Aktywnie uczestniczymy w projektach zorientowanych na zieloną ekonomię.

Chętnie dzielimy się doświadczeniem i spostrzeżeniami swoimi oraz swoich klientów i partnerów biznesowych, które bardzo często są oparte o konkretne rezultaty. Przykładem jest Raport ESG Banku BNP Paribas za rok 2021, w którym Bank udostępnił dane związane z korzystaniem z platformy Autenti i związanym z tym pozytywnym wpływem na środowisko: 613 tys. dokumentów podpisanych elektronicznie w 2021 (290 tys. w 2020), ponad 2,8 mln zaoszczędzonych kartek papieru od momentu wdrożenia Autenti w 2018 r.

Najważniejszymi wartościami Autenti są: szybkość i wygoda w prowadzeniu biznesu, (cyber)bezpieczeństwo dostarczanych przez nas rozwiązań, ochrona środowiska, którą chcemy aktywnie wspierać i dla której rozwijamy nasze rozwiązanie.

To właśnie ta ostatnia wiąże się bezpośrednio z filozofią “paperless”. W 2022 roku, przy wsparciu rozwiązań Autenti użytkownicy naszej platformy zaoszczędzili:

  • ponad 2 789 drzew,
  • ponad 27 890 288 litrów wody,
  • 3 012 151 CO2 kilogramów emisji dwutlenku węgla.

Jesteśmy członkiem grupy roboczej ds. ESG przy Związku Banków Polskich. Wspomniana grupa robocza zajmuje się m.in. analizą stanu i wyzwań związanych z wyznaczaniem i osiąganiem zeroemisyjności. Przy współpracy z pozostałymi członkami grupy przygotowany został m.in. raport “ESG: Sektor bankowy w poszukiwaniu drogi do zeroemisyjności” z podsumowaniem badania oraz wnioskami:

Ponadto, prowadzimy działalność edukacyjną uczestnicząc w panelach i konferencjach poświęconych tematyce ESG, a przede wszystkim, jako Autenti, wdrażamy (zaczynając przede wszystkim od siebie) wszelkie możliwe rozwiązania wspierające zrównoważony rozwój.

Do końca I połowy 2024 roku planujemy wdrożyć politykę ESG i opublikować deklarację Autenti w odniesieniu do zagadnień zrównoważonego rozwoju, mimo, iż formalnie nie będziemy mieć takiego obowiązku. W jej zakresie planujemy objąć aspekty środowiska naturalnego oraz wdrożenie serii proaktywnych działań, w tym te z uczestnictwem naszych pracowników oraz współprace z naszymi klientami i partnerami biznesowymi.