DHOSTING.PL – RAFAŁ KUŚMIDER

Z przyjemnością po raz kolejny dhosting.pl wspiera tę szlachetną inicjatywę. Operacja Czysta Rzeka to nie tylko program ekologiczny, ale także manifest społecznej odpowiedzialności i troski o nasze
środowisko naturalne. Przyłączyliśmy się do akcji, udostępniając infrastrukturę serwerową i jestem 
pewien, że nasze technologiczne wsparcie znacznie ułatwi promowanie idei ochrony środowiska.
Ogromnie się cieszę, że dzięki naszej współpracy tysiące wolontariuszy może się angażować się
w pomoc.

Jako firma, jesteśmy przekonani, że współpraca z Operacją Czysta Rzeka to nie tylko nasz obowiązek
moralny, ale również szansa na realną zmianę. Chcemy aktywnie zaangażować się w działania, aby
nie tylko przyczynić się do oczyszczania rzek, ale także inspirować innych do podjęcia podobnych
działań prośrodowiskowych.

Nieustannie dążymy do tego, aby nasza firma była liderem technologicznym, ale również wiodła prym
w zakresie społecznej odpowiedzialności. Wspieranie inicjatyw takich jak Operacja Czysta Rzeka jest dla nas szczególnie ważne. Chcemy kontynuować nasze wysiłki na rzecz ochrony środowiska i być częścią pozytywnych zmian w społeczeństwie.

Mam nadzieję, że z każdym rokiem akcja będzie zyskiwała coraz większy rozgłos i gromadziła coraz
więcej zainteresowanych!

Rafał Kuśmider, CEO dhosting.pl