Dobra Energia dla Olsztyna – akcja sprzątania Jeziora Kortowskiego

11 czerwca sprzątaliśmy Jezioro Kortowskie wraz z naszym Partnerem Wspierającym – Dobrą Energią dla Olsztyna, który do akcji zaprosił swoich partnerów biznesowych: MPEC Olsztyn – Bezpieczeństwo Ekologia Komfort, Urbaser Olsztyn Sp z oo, Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie oraz spółkę DWF Poland.

Uczestnicy akcji dzielnie walczyli o zebranie wszystkich, nawet najmniejszych odpadów. Oprócz powszechnie spotykanych śmieci pokonsumpcyjnych, butelek i puszek, znaleźliśmy szafkę, piłkę, ubrania i obuwie. Łącznie zebraliśmy 30 worków śmieci.

Ochrona przyrody i działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju to misja, którą Dobra Energia dla Olsztyna ma wpisaną swoje DNA. Celem spółki jest wybudowanie i wieloletnia eksploatacja Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów (ITPO) wraz z Kotłownią Szczytową w Olsztynie. Instalacja ta dostarczać będzie mieszkańcom Olsztyna energię elektryczną oraz ciepło pozyskane z przetworzonych odpadów komunalnych, których nie da się poddać recyklingowi (frakcja odpadów resztkowych). ITPO zastąpi obecne, wyeksploatowane instalacje węglowe, zmniejszając nawet o połowę ilość węgla zużywanego obecnie do produkcji ciepła i znacząco ograniczając emisję dwutlenku węgla do atmosfery.

Dziękujemy za kolejną wspólną akcję sprzątania!