DOBRA ENERGIA DLA OLSZTYNA – KRZYSZTOF WITKOWSKI

Operacja Czysta Rzeka to pierwsza w historii skoordynowana akcja społecznego sprzątania jezior oraz rzek na całej ich długości, z uwzględnieniem dopływów, brzegów i okolicy. Wydarzenie zachęca do działania nie tylko członków lokalnych społeczności, samorządów, organizacji pozarządowych, ale również turystów, co stanowi niezmiernie ważny aspekt dla naszego regionu – Warmii i Mazur. Skupienie tych wszystkich grup społecznych wokół wspólnej inicjatywy wpływa na zwiększenie świadomości i odpowiedzialności uczestników za czystość środowiska naturalnego. To także akcja edukacyjna, która przyciąga uwagę najmłodszych. Obserwując zaangażowanie dorosłych, chłoną naukę jak gąbka. Budują swoją wizję świata opartą o wzór, na który patrzą. Kształtują w sobie nawyki, które mają realny wpływ na kondycję naszej planety oraz jakość życia kolejnych pokoleń. Początkowo projekt dotyczyć miał jedynie rzeki Bug, ale szybko okazało się, że chętni do propagowania idei są w całej Polsce. Wśród nich jesteśmy również my!

Nasza spółka realizuje kluczową dla mieszkańców Olsztyna i regionu inwestycję, która pozwoli na zagospodarowanie odpadów komunalnych i na zastąpienie obecnych, zużytych instalacji węglowych odnawialnymi źródłami energii. Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów działająca w kogeneracji, wyprodukuje ekologiczną energię cieplną oraz elektryczną. Dzięki ITPO zdołamy zredukować ślad węglowy Olsztyna o ponad 100 tys. ton w skali roku.

Ochrona przyrody i działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju to misja, którą Dobra Energia dla Olsztyna ma wpisaną swoje DNA. Jesteśmy otwarci na wszelkie wartościowe inicjatywy związane z ekologią i edukacją w tym zakresie. Dlatego też naturalna była dla nas decyzja o kontynuacji udziału w akcji Operacja Czysta Rzeka.

Profesjonalizm organizatorów i przede wszystkim rezultat ubiegłorocznej edycji, utwierdziły nas w przekonaniu, że dołączenie do akcji było słuszną decyzją. Nasz wynik sprzątania terenu okalającego jezioro Skanda w Olsztynie to 64 worki śmieci oraz różnego rodzaju opony – wszystko o łącznej wadze ponad 1 000 kg. W tym roku chcemy uporządkować brzeg kolejnego jeziora, które jak wynika z relacji olsztynian, bezsprzecznie wymaga interwencji. Odpady, które zbierzemy w ramach Operacji Czysta Rzeka będą w przyszłości mogły zostać wykorzystane w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów do produkcji zielonej, czystej energii elektrycznej oraz cieplnej, które popłyną do domów mieszkańców Olsztyna.

Mamy nadzieję, że do inicjatywy dołączy jeszcze więcej sztabów amatorskich i sponsorów, którzy tak samo jak my pokładają w niej wielką nadzieję na pozytywną zmianę.

Spotkajmy się nad czystą rzeką i czystym jeziorem!

Krzysztof Witkowski – Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny spółki Dobra Energia dla Olsztyna