Na czym polega akcja?

Operacja Czysta Rzeka to ogólnopolska akcja, która odbywa się w dwóch etapach. Etap wiosenny, który rozpoczynamy w marcu a kończymy w kwietniu to cykl Akcji Lokalnych, w ramach których sprzątamy koryta rzek, brzegi oraz najbliższe otoczenie z zalegających tam śmieci. Etap wiosenny to przede wszystkim działalność Sztabów Lokalnych i zaangażowanych w nich uczestników, którzy mogą dołączyć do Sztabu Lokalne wypełniając formularz na naszej stronie internetowej.

Etap letni to działalność Sztabu Głównego podczas wydarzeń kulturalnych i muzycznych, a także akcje sprzątania z naszymi sponsorami i partnerami, ale także akcje na rzekach Canoe Patrol, które organizują lokalne sztaby biorące udział w etapie wiosennym.

Jak mogę przyłączyć się do akcji?

Masz dwie możliwości:

  • załóż swój własny Sztab i pokieruj akcją w swojej okolicy. Jeśli tak chcesz nas wspomóc wówczas musisz założyć konto Szefa Sztabu w naszym systemie, który znajdziesz na stronie www.operacjarzeka.pl.
  • dołącz do Akcji Lokalnej jako Uczestnik w sztabie już istniejącym.

Rejestracja odbywa się on-line za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej w zakładce “Dołącz do akcji”. Znajdź na mapie Akcję Lokalną w Twojej okolicy, wypełnij formularz zgłoszeniowy i poczekaj na potwierdzenie ze Sztabu Lokalnego. Jeśli potrzebujesz więcej informacji skontaktuj się z Szefem Sztabu Lokalnego. Dane kontaktowe znajdziesz w szczegółach Sztabu Lokalnego.

Kto może zostać uczestnikiem?
Każdy, kto ukończył 18 lat. Osoby poniżej 18-tego roku życia, mogą brać udział w akcji wyłącznie za zgodą opiekuna prawnego i pod opieką osoby dorosłej.
Kto może założyć sztab?

Mamy dwa rodzaje sztabów: Sztab Lokalny i Sztab Specjalny

Sztab Lokalny: może założyć osoba prywatna, instytucja, organizacja pozarządowa (NGO), przedsiębiorstwo – każdy, kto jest zainteresowany przyłączeniem się do Operacji Czysta Rzeka na wybranym odcinku rzeki lub jej dopływie.

Sztab Specjalny: to sztaby dedykowane dla szkół, przedszkoli i instytucji prowadzących ośrodki edukacyjne. Szefem Sztabu w tym wypadku zostaje opiekun grupy, który nie ma obowiązku podawania danych osobowych uczestników, a podaje nam tylko liczbę zgłoszonych osób.

Akcja obejmuje wszystkie rzeki Polski.
Jeśli chcesz założyć sztab nie związany ze sprzątaniem rzeki tylko np. miejscowości lub lasu, masz także taką możliwość. Jeśli chcesz założyć sztab za granicą, skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów.

Czy wypożyczalnia kajaków może założyć sztab?
Zdecydowanie TAK! Zachęcamy wypożyczalnie, aby włączyły się w akcję i udostępniły do sprzątania swój sprzęt – kajaki!
Jak założyć sztab?

Po ogłoszeniu terminów akcji oraz otwarciu systemu rejestracji Sztabów i Uczestników, na stronie internetowej www.operacjarzeka.pl dostępny będzie formularz on-line umożliwiający rejestrację sztabu.

Pamiętaj – założenie sztabu to duże wyzwanie, nie rób tego sam – zbierz grupę znajomych, przyjaciół i razem podejmijcie wyzwanie! Zgłaszając sztab należy wybrać Szefa Sztabu. Szefem Sztabu może być tylko osoba pełnoletnia.

Warunkiem dopuszczenia Sztabu Lokalnego jest odesłanie podpisanego Regulaminu Akcji przez Szefa Sztabu Lokalnego. Po otrzymaniu przez Sztab Główny podpisanego Regulaminu, konto Sztabu Lokalnego jest aktywowane i zostaje włączona możliwość zakładania Akcji Lokalnych.
Regulamin możesz wydrukować, podpisać i odesłać do nas skan. Możesz także nie drukować i podpisać go elektronicznie np. podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Czy muszę zakładać sztab jeśli chcę przyłączyć się do akcji indywidualnie?

Nie. Każdy może przyłączyć się do powstałego już sztabu i zaplanowanej akcji (poprzez formularz w zakładce “Przyłącz się” lub, kontaktując się z Szefem Sztabu). Aktualna lista sztabów i Akcji Lokalnych będzie dostępna na naszej stronie internetowej.

Jak praktycznie będzie wyglądała Operacja Rzeka?

Uczestnicy Sztabu Lokalnego zgodnie z programem i miejscem przygotowanym przez Szefa Sztabu Lokalnego sprzątają brzegi rzeki, lub płynąc kajakami, canoe, łodziami sprzątają koryto rzeki. Większość Akcji Lokalnych odbywa się na lądzie, więc sprząta się idąc pieszo. Akcje Lokalne mogą odbywać się także w lasach lub miejscowościach. Sprawdź w szczegółach Akcji Lokalnej jaki rodzaj terenu będzie sprzątany w danej akcji.
Szef Sztabu przed rozpoczęciem Akcji Lokalnej przekazuje Uczestnikom: worki, rękawice oraz koszulki- w przypadku uczestników zarejestrowanych w Systemie, a także wskazuje teren który podczas akcji będzie sprzątany.

Czy mogę przyłączyć się do akcji mając własny sprzęt (kajak/łódź)?
Tak. Trzeba to tylko zgłosić Szefowi Sztabu.
Jakie odcinki będzie miał pod opieką sztab?
Każdy Szef Sztabu wskazuje Sztabowi Głównemu konkretny odcinek, który zamierza posprzątać.
Czy każdy sztab będzie miał do dyspozycji kajaki?
Nie. Szef Sztabu określa formę sprzątania (brzeg rzeki lub koryto) i w miarę możliwości organizuje potrzebny sprzęt. Sztaby tworzone przez wypożyczalnie kajaków, udostępnią określoną liczbę kajaków.
Co sztab otrzymuje od organizatora Czysta Rzeka?

Każdy Sztab Lokalny otrzymuje:
– pakiet worków do zbierania śmieci
– rękawiczki dla Uczestników
– certyfikaty i podziękowania
– oznakowane koszulki dla Uczestników zarejestrowanych w Systemie.
– dostęp do Systemu, dzięki którym można sprawnie zarządzać Akcjami Lokalnymi i Uczestnikami, a także dostęp dostęp do niezbędnej dokumentacji usprawniającej prace Szefa Sztabu
– materiały promocyjne o akcji (plakaty)- jeśli zgłosi takie zapotrzebowanie
– narzędzia do promocji Akcji Lokalnej w postaci: strony internetowej Organizatora oraz udostępnienia informacji na profilu społecznościowym akcji (Facebook).
– wsparcie Sztabu Głównego

Za co odpowiedzialny jest szef sztabu?

Zadaniem Szefa Sztabu jest przede wszystkim :
– organizacja Akcji Lokalnej na wskazanym przez siebie obszarze lub odcinku rzeki
– kontakt z Uczestnikami, którzy zgłosili się do Akcji Lokalnej
– kontakt ze Sztabem Głównym
– przekazanie sprawozdania z akcji (zdjęcia, ilość zebranych śmieci)
– współpraca z lokalnym samorządem lub operatorem, w celu odebrania zebranych w sztabie śmieci

Szczegółowy zakres obowiązków Szefa Sztabu znajduje się w Regulaminie Akcji Operacja Czysta Rzeka.


Szef Sztabu może także zorganizować Finał swojej Akcji Lokalnej jeśli ma takie możliwości.

Czy po akcji można zorganizować imprezę towarzyszącą?

Tak, to jak będzie wyglądał Finał Akcji w danym sztabie – zależy tylko od Szefa Sztabu i Uczestników tworzących sztab. Postarajcie się coś zorganizować – ognisko, grill, koncert, itp. Pamiętajcie jednak, że odpowiedzialność za organizację finału na swoim terenie ponosi Szef Sztabu, dlatego należy go zorganizować zgodnie z prawem (na wyznaczonym terenie, za pozwoleniem właściciela, wójta, z poszanowaniem restrykcji związanych z sytuacja epidemiologiczną itp.). Środki na organizację imprezy towarzyszącej musicie pozyskać sami.

Jak sztab ma zorganizować akcję na swoim terenie?

Proponowany program akcji dla sztabu:
09.00 START AKCJI
– zbiórka Uczestników w miejscu wyznaczonym przez Szefa Sztabu
– rozdanie pakietów Uczestnika (koszulka, worki, rękawice itp.)
– podział zadań wśród Uczestników (rozdzielenie odcinków do sprzątania)
10.00 AKCJA SPRZĄTANIA
– sprzątanie na wyznaczonych odcinkach
13.00 ZAKOŃCZENIE AKCJI
– zliczenie, zważenie zebranych śmieci
– wspólne zdjęcie
– zakończenie (według własnego pomysłu, np. ognisko, grill, koncert)
– odbiór zebranych śmieci
Do godz. 20.00 – przekazanie sprawozdania z akcji do Sztabu Głównego.

CZY MOGĘ ZORGANIZOWAĆ AKCJĘ TYLKO DLA MOJEJ RODZINY LUB ZNAJOMYCH?

Oczywiście. To Ty decydujesz jaką Akcję chcesz przeprowadzić. W Systemie istnieje możliwość wyboru rodzaju akcji. Może być to akcja zamknięta lub otwarta. Jeśli zaznaczysz opcję akcji zamkniętej wówczas sam decydujesz kogo chcesz zaprosić do swojej Akcji Lokalnej. Akcja będzie widoczna na naszej mapie oraz w spisie Akcji Lokalnych, natomiast osoby z zewnątrz nie będą mogły do niej dołączyć. Jeśli wybierzesz akcję otwartą, wówczas osoby z zewnątrz będą mogły dołączyć do Twojej akcji sprzątania.

Niezależnie od tego jaki rodzaj akcji wybierzesz, masz także możliwość określenia liczby osób, które mogą dołączyć do Twojej akcji. System dopuszcza możliwość dodania od 1 do 25 Uczestników dla jednej Akcji Lokalnej.
Więc jeśli chcesz utworzyć małą akcję wówczas zdefiniuj liczbę Uczestników, która będzie najbardziej odpowiednia dla Ciebie. Jeśli spodziewasz się więcej niż 25 Uczestników, wówczas musisz założyć kolejną Akcję Lokalną. Pamiętaj tylko, że im więcej Akcji tym więcej będziesz miał pracy i odpowiedzialności związanej z organizacją.

JESTEM OPIEKUNEM SZKOLNYM/NAUCZYCIELEM. CZY MOGĘ DOŁĄCZYĆ DO AKCJI ZE SWOJĄ KLASĄ/GRUPĄ?

Od edycji 2022 jest to możliwe. Stworzyliśmy specjalny rodzaj Sztabów dla instytucji, które działają na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2018 r., poz. 1055).

Szefem Sztabu Specjalnego zostaje wskazany przez placówkę/szkołę opiekun będący pracownikiem pedagogicznym placówki. Szef Sztabu specjalnego rejestrując sztab podaje jedynie liczbę uczestników i nie musi podawać ich danych osobowych. W przypadku Sztabów Specjalnych Organizator zapewnia po swojej stronie wyłącznie Zasoby w postaci: rękawic, worków na śmieci, plakatów, podziękowań i certyfikatów Uczestnika.


Uczestnicy Sztabu Specjalnego nie otrzymują koszulek.