FORMASTER – KATARZYNA BURSZTEIN

Marka Dafi po raz kolejny jest Sponsorem Strategicznym akcji Operacji Czysta Rzeka. Cieszymy się,
że wspieramy jedną z największych w Polsce akcji sprzątania rzek. W zeszłym roku pracownicy Dafi wraz
z zaproszonymi gośćmi posprzątali brzeg Wisły i zebrali ponad 1 tonę 400 kg odpadów. Był to ważny
dzień, integrujący nasz zespół oraz przynoszący mierzalny efekt dla środowiska. Eliminacja śmieci
z najbliższego otoczenia to dbanie o nasze wspólne dobro. Taka akcja nie tylko wspiera środowisko,
ale również staje się czynnikiem determinującym do kolejnych działań.

Troska o środowisko naturalne jest obowiązkową pozycją w budowaniu wartości marki DAFI. Na kilku
poziomach naszych działań wdrażamy procesy związane z minimalizowaniem oddziaływania na cały
ekosystem. Od lat w zarządzaniu firmą wdrażamy strategię zrównoważonego rozwoju. Weryfikujemy
wewnętrzne normy, procedury, podnosimy standardy jakościowe naszych produktów. Nieodłączną
doktryną naszej firmy jest eliminacja jednorazowego plastiku. Na każdym kroku propagujemy ideę
picia wody filtrowanej prosto z kranu, minimalizując przy tym zbędne plastikowe opakowania. Jako
producent butelek, dzbanków oraz szerokiej gamy produktów do filtrowania wody dbamy o odpowiednie nawodnienie naszych klientów oraz bezpośrednio wpływamy na poprawę kondycji środowiska naturalnego.

Nasza firma nieustannie rozwija się, przed nami kolejne wyzwania. W myśl idei eliminacji plastiku
i ochrony środowiska, stawiamy na nowoczesne rozwiązania w obszarze filtracji wody. Uczestniczmy
w procesie pełnego przejścia na tryb zrównoważonego rozwoju i neutralności klimatycznej. Energia
elektryczna w całości wykorzystywana na cele produkcyjne pochodzi z odnawialnych źródeł energii
(OZE). Wdrażamy również nowe rozwiązania z zakresu IT. Uczestniczymy w licznych akcjach edukacyjnych, upowszechniamy proekologiczne rozwiązania w społeczeństwie. Jako firma chcemy zmienić nawyki naszych klientów, gdyż każdy z nas może stać się liderem pozytywnej zmiany o globalnym zasięgu.

Katarzyna Bursztein, Dyrektor ds. marketingu Formaster S.A