Fundacja Czysta Rzeka

Właśnie dziś, 27. lutego, w Międzynarodowy Dzień Organizacji Pozarządowych, staliśmy się Fundacją! Nie mogliśmy wymarzyć lepszego dnia na oficjalny start!

To bardzo radosny dzień w naszym Sztabie. Otworzyły się przed nami kolejne drzwi, poszerzyło pole do działania. Poznajcie nasze cele statutowe:

  • działalność edukacyjna i oświatowa dotycząca ekologicznych rozwiązań innowacyjnych na rzecz ochrony środowiska
  • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
  • działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  • działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa
  • działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu 
  • działalność na rzecz zmniejszenia ilości odpadów trafiających do wód śródlądowych i morskich
  • wsparcie odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych
  • działalność na rzecz realizacji idei zrównoważonego rozwoju, wspierające ochronę środowiska i racjonalną gospodarkę zasobami naturalnymi, wzrost gospodarczy i rozwój społeczny
  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Fundatorem fundacji jest 5 Strona sp. z o.o., wydawca magazynu Kraina Bugu, inicjator akcji Operacja Czysta Rzeka.