GENERALI – JUSTYNA SZAFRANIEC

Dołączenie Generali do Operacji Czysta Rzeka jest zgodne z naszą strategią. W Generali kontynuujemy nasze zobowiązanie do uwzględniania zrównoważonego rozwoju w naszych decyzjach oraz do wywierania pozytywnego wpływu i zachęcania naszych interesariuszy do odpowiedzialnego zachowania. Operacja Czysta Rzeka jest działaniem w tym kierunku. Pozwala przywracać przyrodę do stanu, w którym można się nią cieszyć. Jednocześnie pełni funkcję edukacyjną.

Ochrona środowiska to, obok odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego, jeden z trzech elementów zrównoważonego rozwoju, czyli ESG. ESG zyskało w ostatnich latach popularność, częściowo za sprawą regulacji. Nie bez znaczenia jednak są również oczekiwania akcjonariuszy i inwestorów, ale także konsumentów i pracowników, którzy przy swoich wyborach coraz częściej kierują się tymi kryteriami.
Dbamy o to, aby zmniejszać negatywny wpływ na środowisko. Procesy w firmach, w tym obieg dokumentów, faktury, zawarcie umowy etc., zamieniane są na elektroniczne, dzięki czemu radykalnie ograniczamy zużycie papieru. Wybieramy budynki ekologiczne, a pracownikom stworzyliśmy profesjonalną „rowerownię” z szatnią, by mogli dojeżdżać do biura na rowerach.

Ubezpieczenia są szczególnym miejscem, na które wpływają zmiany klimatyczne. Ubezpieczając domy, ale też uprawy, widzimy codziennie wpływ zjawisk pogodowych na życie naszych klientów. Dlatego postanowiliśmy, że każdy wolontariusz, który dołączy do Operacji Czysta Rzeka w tegorocznej edycji, zostanie objęty naszą ochroną – ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków.

Jestem przekonana, że takie działania jak Operacja Czysta Rzeka małymi krokami budują lepszą przyszłość i warunki życia dla przyszłych pokoleń. Tylko w pełni uwzględniając zrównoważony rozwój we wszystkich strategicznych wyborach, mając na celu tworzenie wartości dla wszystkich interesariuszy, można budować wartość oraz bardziej sprawiedliwe i odporne społeczeństwo.


Justyna Szafraniec, Head of Communications, Generali Polska