GRUPA TOYOTA AUTO PODLASIE – MAREK WIELICZKO

Grupa Toyota Auto Podlasie przystępując do akcji Operacja Czysta Rzeka  wpisuje się po raz kolejny
w inicjatywę związaną z ekologią i ochroną środowiska. Będąc członkiem sieci Autoryzowanych Stacji Dilerskich stworzonej przez Toyotę Central Europe, największego producenta samochodów na świecie, mamy ogromną świadomość naszego wpływu na środowisko naturalne. Czynnie i chętnie uczestniczymy w różnorodnych projektach i akcjach związanych z ochroną środowiska. Realizujemy swoją misję poprzez zapewnienie pełnej i profesjonalnej obsługi w każdym obszarze prowadzonej działalności z zachowaniem zerowego lub minimalnego wpływu na środowisko. W ramach Operacji Czysta Rzeka udało nam się zebrać podczas akcji sprzątania lasu w kwietniu 2022 roku – 1000 kilogramów śmieci, w kwietniu 2023 roku – 2000 kilogramów.

Z niedowierzaniem przyglądamy się tym statystykom i nie wiemy, czego możemy się spodziewać w kolejnych latach. Kolejnym przykładem współpracy w ramach programu była akcja sadzenia drzew – w październiku 2023 roku reprezentanci Auto Podlasie wraz z innymi uczestnikami programu zasadzili tysiąc młodych dębów szypułkowych w leśnictwie Kotuń. Czekamy z niecierpliwością na kolejne wyzwania i zapraszamy także inne firmy do wzięcia udziału w kolejnej, 6. edycji Operacji Czysta Rzeka. Podczas kolejnej akcji wolontariusze przy współpracy z Nadleśnictwem Siedlce chcą zasadzić prawie 10 tysięcy drzew.

To co szczególnie ważne – szeroko pojęta obsługa samochodów w naszych stacjach, prowadzona
w poszanowaniu dla środowiska naturalnego, wymaga budowania świadomości środowiskowej wśród pracowników, firm współpracujących oraz Klientów. Budowa tej świadomości odbywa się w sposób ciągły i jest stale rozwijana o nowo powstające aspekty środowiskowe. Całą swoją działalność opieramy na bezwzględnym poszanowaniu i respektowaniu przepisów prawa. W związku z tym prowadzimy segregację odpadów, kontrolujemy emisję gazów, monitorujemy czynniki szkodliwe i zużycie mediów. Mamy opracowane i wdrożone procedury związane z recyklingiem i utylizacją odpadów niebezpiecznych pojawiających się w toku naszej codziennej pracy. Powyższymi zagadnieniami zajmują się pracownicy naszej grupy. Miło jest mi stwierdzić, że zachowania te przenoszą się także na prywatną sferę życia.
W chwili gdy dowiedziałem się o akcji Operacja Czysta Rzeka, wiedziałem, że nasza współpraca nie zakończy się tylko na relacjach B2B.

W naszej organizacji realizowany jest program ciągłego doskonalenia – Kaizen, który pozwala nam w sposób łatwy i przyjemny powołać sztab Toyoty złożony z pracowników naszych stacji, działający w ramach akcji Operacja Czysta Rzeka. Świetnym przykładem nagrodzonego przez Toyotę Kaizena dla Auto Podlasie w Siedlcach jest projekt „Powiedzmy razem STOP SUSZY!” polegający na zbieraniu deszczówki, którą wykorzystujemy do mycia hali serwisowej i dzięki temu rozwiązaniu zaoszczędziliśmy już kilkadziesiąt m3 wody z wodociągu.

Jakie działania podejmuje Toyota Auto Podlasie w kontekście zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska?

Od wielu lat mamy wdrożony System Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001:2015. Aby uzyskać certyfikację tej normy organizacja musi spełniać wiele parametrów regulujących wpływ na środowisko.
W naszych stacjach spełnianie tych wymagań jest rzeczą oczywistą i bezdyskusyjną. Wszyscy codziennie o to dbamy.

Grupa Toyota Auto Podlasie kładzie także bardzo duży nacisk na czynnik edukacyjny w zakresie ochrony środowiska. Prowadzimy różnego rodzaju akcje budujące świadomość społeczną w zakresie ekologii. “Zielony Miesiąc Toyoty”, Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, konkurs “Dream cars”, “eco driving”, to tylko niektóre z działań przez nas prowadzonych, skierowanych do naszych klientów, współpracowników
i pracowników. Szczególnie cieszą działania i sukcesy związane z edukacją najmłodszych. W konkursie plastycznym “Dream cars” prace dzieci naszych klientów zdobywały nagrody na poziomie krajowym oraz międzynarodowym.

Ogromnym wsparciem w naszych działaniach jest technologia którą dysponujemy. Niskoemisyjne napędy hybrydowe, napęd oparty na wodorze i ogniwach paliwowych w których produktem ubocznym jest woda, lakiery samochodowe absorbujące zanieczyszczenia z powietrza. Inżynierowie i naukowcy w Toyota Motor Corporation ciągle doskonalą te rozwiązania, a co najważniejsze wprowadzają do powszechnego użycia.

Strategia, plany na najbliższe lata związane ze zrównoważonym rozwojem.

Będąc częścią globalnej organizacji wpisujemy się w ogólnoświatowe działania prowadzone przez Toyotę Motor Corporation. Obecnie naszym flagowym projektem jest Toyota Environmental Challenge 2050. Wdrażany jest on na całym świecie, zarówno w wielkich fabrykach w Japonii, jak i na pojedynczych stanowiskach pracy w naszych stacjach. Ogólne założenia programu, który ma być wdrożony do 2050 roku polegają na zrealizowaniu 6 celów:

• Zero emisji CO2 w nowych samochodach;

• Zero emisji CO2 w całym cyklu życia samochodu;

• Zero emisji CO2 w fabrykach;

• Ograniczenie i optymalizacja zużycia wody;

• Działalność oparta na surowcach z recyklingu;

• Społeczeństwo harmonijnie współżyjące z naturą.

Grupa Toyota Auto Podlasie identyfikuje się z tymi założeniami i to jest naszym celem na najbliższe lata
w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiskowego.

Marek Wieliczko, Dyrektor Zarządzający Auto Podlasie – grupy autoryzowanych salonów Toyoty