Kolejne wytyczne związane z obostrzeniami COVID-19

W związku z sytuacją epidemiczną i ogłoszonymi w dniach: 17 i
25 marca nowymi zarządzeniami, aktualizujemy zasady obowiązujące w
akcji Operacja Czysta Rzeka 2021.

ZMIENIONE ZASADY Operacja Czysta Rzeka 2021
  • Akcje lokalne zarejestrowane do 25 marca 2021 odbywają się w terminach wskazanych przez szefów sztabów.
  • Nowe akcje lokalne rejestrowane będą już tylko w terminach od 10-17 kwietnia 2021.
  • Akcja lokalna odbywa się z udziałem maks. 20 osób.
  • Akcje lokalne mogą być rejestrowane w formule otwartej (dla wszystkich chętnych) i zamkniętej (to szefowie sztabów zapisują wolontariuszy, zwykle jest to ograniczone grono do rodziny lub bliskich znajomych). Zalecamy skorzystanie z możliwości zamkniętej.
  • Podczas akcji lokalnych obowiązkowe jest używanie maseczek oraz utrzymywanie min. 2 -metrowego dystansu między uczestnikami.

NIEZMIENIONE TERMINY

  • Rejestracja sztabów trwa do 6 kwietnia 2021.
  • Rejestracja wolontariuszy do akcji lokalnych trwa do 10 kwietnia 2021.

Możecie także obejrzeć przesłanie z tej okazji od Daniela Parola ze Sztabu Głównego.

Aktualnie jest nas ponad 1800 wolontariuszy w ponad 170 sztabach.

Bądźcie czujni, bądźcie zdrowi, spotkajmy się bezpiecznie nad rzeką!