skip to Main Content

FAQ

NA CZYM POLEGA AKCJA?
Wczesną wiosną organizujemy ogólnopolski cykl Akcji Lokalnych Operacja Czysta Rzeka, w ramach których będziemy sprzątać koryta rzek, brzegi oraz najbliższe otoczenie z zalegających tam śmieci.
JAK MOGĘ PRZYŁĄCZYĆ SIĘ DO AKCJI?
Masz dwie możliwości:
a) załóż konto Szefa Sztabu i posprzątaj swoją okolicę,
b) dołącz do akcji jako Wolontariusz w sztabie już istniejącym.
Rejestracja odbywa się on-line za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej w zakładce “Przyłącz się”. Po weryfikacji sztabu przez Sztab Główny, Wolontariusze będą mogli zapisać się do akcji organizowanej przez sztab.
KTO MOŻE ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM?
Każdy, kto ukończył 18 lat. Osoby poniżej 18-tego roku życia, mogą brać udział w akcji wyłącznie za zgodą opiekuna prawnego i pod opieką osoby dorosłej.
KTO MOŻE ZAŁOŻYĆ SZTAB?
Osoba prywatna, instytucja, szkoła, organizacja pozarządowa (NGO) – każdy, kto jest zainteresowany przyłączeniem się do Operacji Czysta Rzeka na wybranym odcinku rzeki lub jej dopływie. Akcja obejmuje wszystkie rzeki Polski. Jeśli chcesz założyć sztab nie związany ze sprzątaniem rzeki tylko np. miejscowości lub lasu, masz także taką możliwość. Jeśli chcesz założyć sztab za granicą, skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów.
CZY WYPOŻYCZALNIA KAJAKÓW MOŻE ZAŁOŻYĆ SZTAB?
Zdecydowanie TAK! Zachęcamy wypożyczalnie, aby włączyły się w akcję i udostępniły do sprzątania swój sprzęt – kajaki!
JAK ZAŁOŻYĆ SZTAB?
Po inaguracji akcji na stronie internetowej www.operacjarzeka.pl dostępny będzie formularz on-line umożliwiający rejestrację sztabu.
Pamiętaj – założenie sztabu to duże wyzwanie, nie rób tego sam – zbierz grupę znajomych, przyjaciół i razem podejmijcie wyzwanie! Zgłaszając sztab należy wybrać Szefa Sztabu. Szefem Sztabu może być tylko osoba pełnoletnia.
CZY MUSZĘ ZAKŁADAĆ SZTAB, JEŚLI CHCĘ PRZYŁĄCZYĆ SIĘ DO AKCJI INDYWIDUALNIE?
Nie. Każdy może przyłączyć się do powstałego już sztabu i zaplanowanej akcji (poprzez formularz w zakładce “Przyłącz się” lub, kontaktując się z Szefem Sztabu). Aktualna lista sztabów i Akcji Lokalnych będzie dostępna na naszej stronie internetowej.
JAK PRAKTYCZNIE BĘDZIE WYGLĄDAŁA OPERACJA RZEKA?
Wolontariusze będą sprzątać koryto rzeki, płynąc kajakami, canoe, łodziami oraz brzegi rzeki i najbliższe otoczenie, idąc pieszo.
CZY MOGĘ SIĘ PRZYŁĄCZYĆ DO AKCJI, MAJĄC WŁASNY SPRZĘT (kajak, łódź)?
Tak. Trzeba to tylko zgłosić Szefowi Sztabu.
JAKIE ODCINKI RZEKI BĘDZIE MIAŁ POD OPIEKĄ SZTAB?
Każdy Szef Sztabu wskazuje Sztabowi Głównemu konkretny odcinek, który zamierza posprzątać.
CZY KAŻDY SZTAB BĘDZIE MIAŁ DO DYSPOZYCJI KAJAKI?
Nie. Szef Sztabu określa formę sprzątania (brzeg rzeki lub koryto) i w miarę możliwości organizuje potrzebny sprzęt. Sztaby tworzone przez wypożyczalnie kajaków, udostępnią określoną liczbę kajaków.
CO SZTAB OTRZYMUJE OD ORGANIZATORA OPERACJI CZYSTA RZEKA?
Każdy sztab otrzymuje:
– pakiet worków do zbierania śmieci
– rękawiczki dla Wolontariuszy
– oznakowane koszulki dla każdego Wolontariusza
– materiały promocyjne o akcji (plakaty, ulotki)
– narzędzia do promocji sztabu i Akcji Lokalnej w postaci: strony internetowej Organizatora oraz udostępnienia informacji na profilu społecznościowym akcji (Facebook).
ZA CO ODPOWIEDZIALNY JEST SZEF SZTABU?
Zadaniem Szefa Sztabu jest:
– organizacja Akcji Lokalnej na wybranym odcinku
– współpraca z lokalnym samorządem lub operatorem, w celu odebrania zebranych w sztabie śmieci
– kontakt z Wolontariuszami
– kontakt ze Sztabem Głównym
– przekazanie sprawozdania z akcji (zdjęcia, ilość zebranych śmieci)
– organizacja finału akcji w swoim sztabie, jeśli są takie możliwości (według własnego pomysłu)
Szczegółowy zakres obowiązków Szefa Sztabu znajduje się w regulaminie Akcji Operacja Czysta Rzeka.
CZY PO AKCJI MOŻNA ZORGANIZOWAĆ IMPREZĘ TOWARZYSZĄCĄ?
Tak, to jak będzie wyglądał finał akcji w danym sztabie – zależy tylko od Szefa Sztabu i Wolontariuszy tworzących sztab. Postarajcie się coś zorganizować – ognisko, grill, koncert, itp., uwzględniając wszelkie aktualne obostrzenia i wytyczne związane z sytuacją epidemiczną (COVID 19) w naszym kraju. Pamiętajcie jednak, że odpowiedzialność za organizację finału na swoim terenie ponosi Szef Sztabu, dlatego należy go zorganizować zgodnie z prawem (na wyznaczonym terenie, za pozwoleniem właściciela, wójta, z poszanowaniem restrykcji związanych z sytuacja epidemiologiczną itp.). Środki na organizację imprezy towarzyszącej musicie pozyskać sami.
JAK SZTAB MA ZORGANIZOWAĆ AKCJĘ NA SWOIM TERENIE?
Proponowany program akcji dla sztabu:

09.00 START AKCJI
– zbiórka wolontariuszy w miejscu wyznaczonym przez Szefa Sztabu
– rozdanie pakietów Wolontariusza (koszulka, worki, rękawice itp.)
– podział zadań dla Wolontariuszy (rozdzielenie odcinków do sprzątania)

10.00 AKCJA SPRZĄTANIA
– sprzątanie na wyznaczonych odcinkach

13.00 ZAKOŃCZENIE AKCJI
– zliczenie, zważenie zebranych śmieci
– wspólne zdjęcie
– zakończenie (według własnego pomysłu, np. ognisko, grill, koncert)
– odbiór zebranych śmieci

Do godz. 20.00 – przekazanie sprawozdania z akcji do Sztabu Głównego.