Operacja Czysta Rzeka partnerem kampanii „Dobre Cele”

Operacja Czysta Rzeka została partnerem merytorycznym ogólnopolskiej kampanii  na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju „Dobre Cele”. Ta inicjatywa edukacyjna ma na celu pokazać każdemu z nas, jak w praktyce realizować poszczególne cele.

Zrozumienie pojęć Agenda 2030zrównoważony rozwój oraz Cele Zrównoważonego Rozwoju wśród Polaków jest bardzo niskie. Jednocześnie wysoka jest świadomość potrzeby działania na rzecz poprawy stanu środowiska i jakości życia. W badaniu świadomości Polaków
przeprowadzonym przez CSR Consulting we współpracy z Bankiem BNP
Paribas konsumenci wyraźnie wskazali, że do działania na rzecz Celów
Zrównoważonego Rozwoju brakuje im praktycznej wiedzy – po prostu nie
wiedzą, co mają robić! W odpowiedzi na tę potrzebę zainaugurowano ogólnopolską kampanię edukacyjną – Dobre Cele,
w ramach której promowane działania na rzecz realizacji Celów
Zrównoważonego Rozwoju. Podjąć je może każdy z nas, tu i teraz! Stąd
nasza, Operacji Czysta Rzeka, obecność przy kampanii.

Operacja Czysta Rzeka opiekuje się 14 Celem Zrównoważonego Rozwoju „Życie pod wodą”

Już nie raz pokazaliśmy, że bierzemy sprawy w swoje ręce, że przyroda
jest nam bliska i że nie pozostajemy obojętni wobec zanieczyszczonych
miejsc. Zbieramy śmieci i zachęcamy do tego, aby organizować akcje
sprzątania we wszystkich miejscach, które wymagają interwencji. W naszej
inicjatywie szczególnie traktujemy rzeki i ich okolice. Zachowanie
bioróżnorodności tych terenów to nasza misja. Dlatego angażujemy
wszystkich, którzy widzą potrzebę i czują odpowiedzialność za poprawę
stanu środowiska naturalnego, do podejmowania natychmiastowych,
konkretnych i wymiernych działań prośrodowiskowych. Wspierając kampanię
„Dobre cele” chcemy uświadomić ludziom, że postępując odpowiedzialnie z
odpadami, chronią życie pod wodą, zwierząt i roślin. Możemy segregować
śmieci i nie generować odpadów. Możemy wybierać produkty bez opakowań
lub w opakowaniach biodegradowalnych czy nadających się do recyklingu.
Wierzymy w to, że odpowiedzialne zachowania nas wszystkich przyczynią
się do zmniejszenia ilości odpadów, co wpłynie na ich mniejszą potencją
obecność w przyrodzie i nie będzie stanowić zagrożenia dla życia
zwierząt, również wodnych.

Poza nami szerokie grono partnerów będzie proponować podejmowanie
konkretnych działań na rzecz wybranych Celów. Szczegółów szukajcie na stronie internetowej i na kanałach społecznościowych kampanii.

Partnerzy kampanii Dobre Cele

Inicjator: Kampania 17 Celów
Partnerzy główni: Federacja Konsumentów, Główny Urząd Statystyczny
Partnerzy merytoryczni: Bank Żywności w Olsztynie,
Centrum Edukacji Obywatelskiej, Czepczyński Family Foundation, Czysta
Polska, Diveristy Hub, Faitrade Polska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu,
Fundacja Czyste Powietrze, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacja
Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Las na Zawsze, Fundacja na
rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Fundacja Ocalenie, Fundacja
Polskie Dzieci, Future Collars, Habitat for Humanity , Instytut Ochrony
Środowiska, Koalicja 5 Frakcji, Koalicja Na Rzecz Polskich Innowacji,
Kupuj Odpowiedzialnie, Marine Stewardship Council (MSC) Polska, Mental
Health Center, Operacja Czysta Rzeka, Polska Misja
Medyczna, Polski Czerwony Krzyż, oddział mazowiecki, Polski Instytut
Praw Człowieka i Biznesu, Polski Instytut Środowiska Pracy, Rolnictwo
Zrównoważone, Stowarzyszenie Wiosna, Teach for Poland, UN Global Compact
Network Poland, UNAP, WWF, ZOO Płock, ZOO Warszawa, ZOO Wrocław,
Związek Miast Polskich

Partnerzy – samorządy: Miasto Warszawa, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
Patron medialny: NGO.pl

Kampania Dobre Cele została zainagurowana w piątek 24 września w ramach obchodów Światowego Dnia Działania,
który odbywa się co roku, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030 przez ONZ.
Na całym globie organizowane są wydarzenia szerzące wiedzę o Celach i
zachęcające do podjęcia działań na ich rzecz, tworząc światowy ruch dla
ich osiągnięcia.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju,
Pracy i Technologii oraz partnerzy główni kampanii: Główny Urząd
Statystyczny i Federacja Konsumentów, a także przedstawiciele partnerów
merytorycznych: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Banków Żywności i
Stowarzyszenia Wiosna.

Na naszych kanałach będziemy na bieżąco inspirować, jak możecie wesprzeć realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Do zobaczenia nad rzeką!