REMONDIS – KRZYSZTOF CYBULSKI

Grupa REMONDIS posiada około 1000 oddziałów w ponad 30 krajach na całym świecie. Jako jeden
z największych na świecie dostawców usług w zakresie recyklingu, usług wodno-kanalizacyjnych, obsługujemy miliony ludzi i tysiące firm. REMONDIS Aqua, specjalizujący się we wszystkich usługach związanych z gospodarką wodną, jest partnerem miast, gmin, stowarzyszeń i przemysłu. Zajmujemy się budową, eksploatacją i konserwacją sieci wodociągowych, stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków. Czerpiąc z doświadczenia uzdatniania przeszło 51 mln m3 wody w skali roku oraz poddawania procesom oczyszczania przeszło 90 mln m3 rocznie ścieków w pełnej świadomości, iż zasoby wody słodkiej stanowią zaledwie 2,5% wody występującej w przyrodzie oraz występowania coraz trudniejszych do usunięcia związków chemicznych w wodach czujemy się zobowiązani do podkreślania wagi problemu już dziś. Naszą przyszłość musimy rozpocząć od zmiany sposobu myślenia zarówno na płaszczyźnie globalnej, narodowej jak i regionalnej, lokalnej. Dotyczy to każdego z nas. Dbałość o rzeki, jeziora, morza to dbałość o naszą przyszłość.

Jakie działania podejmuje firma w kontekście zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska?
Rozpoznawanie problemu to za mało, informowanie o problemach to za mało, świadomość odpowiedzialności to również za mało. Przejęcie odpowiedzialności to droga do ochrony zasobów
i środowiska, prowadzenie badań, opracowywanie rozwiązań technologicznych, tworzenie planów i ich realizacja, tyczenie nowych szlaków dla dobra przyszłych pokoleń. Wiele z problemów można rozwiązać już dziś, modernizacja infrastruktury technicznej, wykorzystywanie nowych technologii do monitorowania pracy urządzeń i systemów dystrybucji wody, separacja wód opadowych od ścieków bytowych, świadomość morfologii substancji przepływających w strumieniach ścieków to podstawowe narzędzia wykorzystywane przez grupę REMONDIS w walce o ochronę środowiska. Na przestrzeni lat wypracowaliśmy metody, które umożliwiają nam oczyszczanie każdego rodzaju ścieków oraz racjonalne wykorzystywanie lub unieszkodliwianie odseparowanych zanieczyszczeń. Obecnie odzyskujemy ponad 270 substancji, produkujemy energię z osadów, odzyskujemy fosfor, produkujemy biogaz oraz wykorzystujemy rolniczo powstałe surowce.

Jaka jest strategia/plan na zrównoważony rozwój firmy na najbliższe lata?
Zrównoważony rozwój i gospodarka oparta na recyklingu, wydajność energetyczna i ochrona klimatu, pełny recycling, bezpieczna utylizacja odpadów problemowych, przetwarzanie odpadów w substancje nadające się do ponownego wykorzystania, odzysk wartościowych materiałów to wartości nadrzędne dla zadań realizowanych przez grupę REMONDIS. Świadomość, iż to człowiek w dzisiejszych czasach powoduje największe zmiany na naszej planecie pozwala nie tylko na obserwowanie negatywnych skutków bytowania ale również na czerpanie siły do działania dla dobra środowiska.

Krzysztof Cybulski – członek zarządu REMONDIS Aqua