Rusza Operacja Rzeka 2021!

Operacja Czysta Rzeka
właśnie startuje. Chcesz wziąć udział w naszej akcji? W tym celu
uruchamiany system rejestracji sztabów lokalnych i wolontariuszy. Możesz
też wesprzeć akcję i zasilić Bank Kontenerów. 

Operacja Czysta Rzeka rusza po raz trzeci. To największa i
jednocześnie pierwsza w historii skoordynowana akcja społecznego
sprzątania rzek w Polsce. W tym roku akcja obędzie się w oparciu o
podstawowe założenia, jednak przy uwzględnieniu wszelkich obostrzeń
związanych z COVID-19. Szczegóły podamy wkrótce, a tymczasem 5 marca startujemy z rejestracją na naszej stronie internetowej.

Zarejestruj sztab

Będzie można założyć swój sztab lub zgłosić się jako wolontariusz.
Jeśli więc czujesz się społecznie zaangażowany i chętnie bierzesz sprawy
w swoje ręce, to rola szefa sztabu będzie dla Ciebie idealna. Zachęcamy
także lokalnych liderów i organizacje pozarządowe do koordynacji
lokalnych akcji. W praktyce będzie wyglądać to tak, że najpierw za
pomocą formularza online rejestrowany będzie sztab lokalny, a następnie
będą mogli się dopisać do niego wolontariusze, którzy chcą uporządkować
wybraną okolicę. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają sprzęt niezbędny
do sprzątania oraz worki do selektywnej zbiórki. Przekażemy im
materiały i narzędzia umożliwiające promocję Operacji Czysta Rzeka na
swoim obszarze działania.

Przypominamy, że uczestnikiem akcji może być osoba, która ukończyła
18 lat, natomiast osoby poniżej 18. roku życia mogą wziąć udział
wyłącznie pod opieką i odpowiedzialnością rodziców lub dorosłych
opiekunów.

Wesprzyj akcję i zasil Bank Kontenerów

Głównym założeniem Operacji Czysta Rzeka jest to, aby w rzekach i ich
otoczeniu nie zalegały nasze śmieci, ważne jest jednak, aby już na
etapie tworzenia własnych sztabów ich koordynatorzy prowadzili rozmowy z
lokalnymi samorządami i/lub operatorami w sprawie odebrania śmieci na
swoim terenie. Jeśli jednak z jakichś powodów okaże się to niemożliwe,
to zgromadzone środki w ramach Banku Kontenerów pokryjemy koszt
zagospodarowania tych śmieci. To takie nasze zabezpieczenie logistyczne
sprawnego przebiegu akcji, powstałe na bazie doświadczenia.

Bank Kontenerów można wesprzeć, kupując chustę (25 zł), koszulkę (50 zł) lub cały pakiet Operacji Rzeka (75 zł). Szczegóły tutaj.

Co, gdzie, kiedy?

Rejestracja sztabów rozpoczyna się 5 marca. Również wtedy przedstawimy harmonogram tegorocznej edycji. Akcja ma charakter ogólnopolski.

Śledźcie naszą stronę internetową  i profil na Facebooku. Będą się tam pojawiać cotygodniowe komunikaty dotyczące przebiegu akcji!