Sołeckie porządki na Dolnym Śląsku

W sobotę szóstego kwietnia odbyła się akcja sprzątania wsi Zapusta położonej na terenie gminy Olszyna w województwie dolnośląskim. Mieszkańcy wsi porządkują teren sołectwa co roku, jednak po raz pierwszy postanowili zrobić to w ramach Operacji Czysta Rzeka.

Liderka Akcji “Zapusta – Czysta Wieś” Pani Agnieszka Jerka napisała w raporcie: “W akcji brało udział 30 osób, w tym 9 dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Zebraliśmy łącznie 60 worków śmieci, 20 opon i 7 fotelików samochodowych”.