Spotkajmy się nad Wisłą – akcja sprzątania z Grupą Servier

W poniedziałek 10 maja po raz kolejny spotkamy się nad Wisłą z pracownikami Grupy Servier. Posprzątamy wschodni brzeg rzeki w okolicach Pawilonu Edukacyjnego Kamień i mostu gen. Stefana Grota-Roweckiego. Firmy Servier, Egis i Anpharm stanowiące Grupę Servier są Partnerami Wspierającymi 6. edycji Operacji Czysta Rzeka.

Grupa Servier to globalna grupa farmaceutyczna zarządzana przez fundację. Założona, aby służyć zdrowiu, pragnie także wywierać znaczący wpływ społeczny, zarówno dla dobra pacjentów jak i na rzecz zrównoważonego rozwoju świata. Dzięki wyjątkowej strukturze właścicielskiej, firma może w pełni poświęcić się swojej misji w oparciu o długofalową wizję: współtworzenie postępu w medycynie w celu zaspokojenia potrzeb pacjentów. Ten wspólny cel inspiruje 21,4 tys. pracowników Grupy do codziennego wysiłku.

“Jako firma farmaceutyczna zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka na nas spoczywa. Działamy w branży, która ma wielki wpływ na społeczeństwo – na zdrowie i życie pacjentów oraz na środowisko. Produkcja leków w Polsce i UE to wiodący filar naszej działalności i obszar ogromnych inwestycji kapitałowych. Wierzymy, że zrównoważony rozwój powinien przejawiać się w każdym aspekcie naszej działalności, bez względu na to, czy chodzi o wytwarzanie leków, działalność naukową, relacje z pacjentami, czy ekologię. Dlatego od lat jednoczymy się wokół wspólnego celu niesienia pomocy, w tym bierzemy na siebie odpowiedzialność za stan środowiska, w którym żyjemy. Nasze dotychczasowe zaangażowanie w Operację Czysta Rzeka było dla nas nie tylko okazją do sprzątania terenów przyrodniczych, ale również do budowania więzi społecznych i świadomości ekologicznej wśród pracowników i społeczności lokalnych. Nasz cel wychodzi daleko poza jednorazowe zebranie się na konkretną akcję – choć nie ukrywam, jesteśmy mocnym zespołem, potrafimy sami zebrać podczas jednej akcji 3 tony śmieci! Przede wszystkim jednak chodzi nam o długofalowe kształtowanie postaw proekologicznych i dbałości o środowisko. Dlatego już kolejny raz, wraz z kolegami i koleżankami z Egis Polska oraz fabryki Servier-Anpharm, przystępujemy do Operacji Czysta Rzeka. Chcemy kontynuować naszą misję ochrony środowiska i angażować się w działania, które mają realny wpływ na stan rzek i okolic. Swoją drogą, osobiście uważam to za ogromnie satysfakcjonujące obserwować, jak dobrowolnie w grupie 30 osób integrujemy się wokół idei pomagania” – mówi Ewa Ciepałowicz, Kierowniczka ds. Komunikacji Wewnętrznej i CSR firmy Servier.