Spotkanie z sołtysami

Aleksander Warczygłowa i Łukasz Śmietanko opowiadali o Operacji Czysta Rzeka podczas ogólnopolskich warsztatów kompetencyjno-motywacyjnych dla sołtysów. Spotkanie odbyło się w piątek 19 stycznia w miejscowości Kluki, w województwie łódzkim.

Zebranie sołtysek i sołtysów z całej Polski zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kluki “Aktywny Samorząd” przy współpracy z Fundacją Wspomagania Wsi. Aleksander Warczygłowa – sołtys Orzechowa w Wielkopolsce i Łukasz Śmietanko – sołtys Pajtun na Warmii, są członkami sztabu głównego OCR i od lat, aktywizując lokalne społeczności, biorą udział w akcjach sprzątania. Zakres działań Olka i Łukasza wciąż się poszerza. Podczas spotkania w Klukach nasi operacyjni sołtysi przeprowadzili prelekcję na temat Operacji Czysta Rzeka i ekologicznej odpowiedzialności społecznej. “Szkolenia są kluczem do sukcesu z wielu powodów. Po pierwsze, pozwalają nam zdobyć nową wiedzę i umiejętności, które są niezbędne do skutecznego wykonywania naszych działań. Dzięki szkoleniom możemy poszerzać nasze horyzonty. Po drugie, szkolenia dają nam możliwość rozwoju osobistego i zawodowego. Poprzez uczestnictwo w szkoleniach możemy doskonalić nasze umiejętności komunikacyjne, zarządzania czasem, pracy zespołowej i wielu innych, co przekłada się na naszą skuteczność i efektywność w naszych kolejnych celach do osiągnięcia” – mówi Łukasz Śmietanko. Prelekcja spotkała się z pozytywnym odbiorem. Sołtysi i sołtyski z różnych terenów naszego kraju byli zainteresowani działalnością OCR. Grupa warsztatowa zrzeszała aktywnych działaczy OCR jak i osoby, które dotychczas nie miały okazji do wzięcia udziału w naszych akcjach. Cieszymy się, że mieliśmy szansę by opowiedzieć o tym co robimy. Mamy nadzieję, że wszyscy spotkamy się nad rzeką podczas tegorocznej, szóstej edycji Operacji.