Sprzątamy Jezioro Kortowskie z Dobrą Energią dla Olsztyna

11 czerwca odbędzie się akcja sprzątania Jeziora Kortowskiego z pracownikami Dobrej Energii dla Olsztyna – spółki, która jest Partnerem Wspierającym 6. edycji Operacji Czysta Rzeka.

Spółka Dobra Energia dla Olsztyna („Dobra Energia”) została powołana 11 grudnia 2018 r. Jej celem jest wybudowanie i wieloletnia eksploatacja Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów (ITPO) wraz z Kotłownią Szczytową w Olsztynie. Instalacja ta dostarczać będzie mieszkańcom Olsztyna energię elektryczną oraz ciepło pozyskane z przetworzonych odpadów komunalnych, których nie da się poddać recyklingowi (frakcja odpadów resztkowych). ITPO zastąpi obecne, wyeksploatowane instalacje węglowe, zmniejszając nawet o połowę ilość węgla zużywanego obecnie do produkcji ciepła i znacząco ograniczając emisję do atmosfery szkodliwych związków.

“Nasza spółka realizuje kluczową dla mieszkańców Olsztyna i regionu inwestycję, która pozwoli na zagospodarowanie odpadów komunalnych i na zastąpienie obecnych, zużytych instalacji węglowych odnawialnymi źródłami energii. Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów działająca w kogeneracji, wyprodukuje ekologiczną energię cieplną oraz elektryczną. Dzięki ITPO zdołamy zredukować ślad węglowy Olsztyna o ponad 100 tys. ton w skali roku” – mówi Krzysztof Witkowski, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny spółki Dobra Energia dla Olsztyna.

Jezioro Kortowskie to drugi co do wielkości akwen w Olsztynie (około 90 ha powierzchni). Leży nad nim miasteczko akademickie Kortowo, przylegają też do niego osiedla domów jednorodzinnych Słoneczny Stok i Dajtki. Zbiornik zasilają leśne potoki (Leśny, Parkowy, Starodworski), a w szczególności wypływająca z jeziora Ukiel struga Kortówka. Po ujściu z Jeziora Kortowskiego toczy ona swe wody do Łyny.

Linia brzegowa jeziora liczy 4,8 km i od strony zachodniej jest zalesiona. Liczne ścieżki w lesie umożliwiają aktywne spędzanie czasu – pieszo i na rowerze. Latem z kąpieli wodnych i słonecznych najlepiej korzystać po stronie południowej – na wydzielonym kąpielisku na terenie należącym do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Blisko plaży jest też molo będące ulubionym miejscem wieczornych spotkań studentów, a także przystań z wypożyczalnią sprzętu wodnego i restauracją.