Sprzątanie w Studziance

29 kwietnia w południowopodlaskiej Studziance był bardzo aktywnym dniem. 120 osób z terenu gminy Łomazy, a wśród nich nich najmłodsza 2-letnia Ala, zajęło się wspólnym sprzątaniem dróg dojazdowych do rzek oraz poboczy. Rezultat to 176 zebranych worków, czyli około 2,5 ton śmieci. 

Tegoroczna liczba uczestników akcji była rekordowa. W sprzątanie zaangażował się m.in. Zespół Szkół w Łomazach, Drużyna Harcerska w Łomazach, członkowie i wolontariusze Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości Studzianka. Zgromadzone odpady przewieziono do punktu składowania w Łomazach, a ich dalszymi losami zajęła się gmina. Wielkie dzięki!