Sprzątanie z Inter Cars

Prawie 100 osób – pracownicy Grupy Kapitałowej Inter Cars wraz z najbliższymi – uczestniczyło w zorganizowanej w ramach współpracy Fundacji Inter Cars z Operacją Czysta Rzeka akcji sprzątania Wkry, jej brzegów i okolic. Kilkugodzinne wydarzenie rozpoczęło się od autorskiego warsztatu edukacyjnego Honoraty Stafiej na temat recyklingu. Honorata z pasją opowiedziała o tym, jak można dać drugie życie wyrzuconym przedmiotom, które często znajduje podczas spacerów. 

Następnie uczestnicy zostali podzieleni na grupy: pieszą i kajakową. 

Ci, którzy chcieli sprzątać Wkrę z wody, wypłynęli pod opieką ratowników, a ich spływ trwał około trzech godzin. W tym czasie zebrali śmieci, które zalegały przy brzegu, w zaroślach i bezpośrednio w rzece. 

Pozostałe osoby wzięły udział w grze terenowej – świetnej zabawie dla rodzin i dzieci połączonej ze sprzątaniem brzegu Wkry i pobliskich  lasów. 

– Chcieliśmy podnosić świadomość ekologiczną naszych pracowników, aby w formie dobrej zabawy zyskali wiedzę i stali się ambasadorami zmiany na rzecz ludzi i klimatu – mówiła Joanna Pieśluk, ESG Manager oraz Pełnomocnik Zarządu Fundacji Inter Cars.

Elementów edukacyjnych tego dnia było wiele. Po solidnie wykonanej pracy, w ramach której zebrano prawie 800 kg odpadów, uczestnicy zdobywali nowe umiejętności podczas warsztatów pszczelarskich oraz zielarskich. 

Wydarzenie, które odbyło się w lipcu miało również na celu zachęcenie pracowników Inter Cars ze wszystkich filii do wzięcia  udziału w akcji Operacji Czysta Rzeka. Dzięki temu w czasie wakacji filie zakładały swoje sztaby i organizowały sprzątanie lokalnych miejscowości. 

W roku 2023 Fundacja Inter Cars jest Głównym Partnerem Edycji Operacji Czysta Rzeka. Oprócz akcji sprzątania jednym z kluczowych działań w ramach partnerstwa będzie wspólnie opracowywany program edukacyjny dla szkół „Rok nad rzeką”.