Stowarzyszenie Chrońmy Żurawie w akcji!

Stowarzyszenie Chrońmy Żurawie po raz drugi działa wspólnie z Operacją Czysta Rzeka. W tegorocznej akcji sprzątano okolice rzeki Niewodnicy w województwie Podlaskim.

“Rzeka Niewodnica nazwę swą wywodzi od słowa Niewód, była ona kiedyś rzeką rybną, w której łowiono niewodami. Wywarła ona duży wpływ na rozwój naszej okolicy. Okoliczne miejscowości wzięły swoje nazwy właśnie od Niewodnicy. I tak powstały m.in. Niewodnica Solniki, Niewodnica Nargielewska, Niewodnica Lewickie, czy Niewodnica Skrybicka” – pisze Szef Sztabu Robert Kiszko.

Lider akcji raportuje 1200 kilogramów zebranych śmieci! Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom. Do zobaczenia nad czystą Niewodnicą!