Światowy Dzień Recyklingu

18 marca obchodzimy Światowy Dzień Recyklingu. W związku z tym przypominamy, że warto segregować odpady, żeby potem przynajmniej część poddać recyklingowi. Jeśli możemy, nie wrzucajmy wszystkiego do jednego worka, zwłaszcza w domu!

Biorąc udział w zorganizowanych akcjach sprzątania najczęściej nie mamy szansy na segregację i zbieramy wszystkie śmieci do worków. W miarę możliwości zachęcamy jednak do podziału przynajmniej na frakcje: tworzywa sztuczne do jednego worka, do drugiego – butelki szklane. Odpady budowlane gromadzimy oddzielnie. Często zbiórki śmieci i ew. podział na frakcje wymagają ustaleń z samorządami czy lokalnymi operatorami. Najczęściej jednak wszystko trafia jako odpady zmieszane. Inaczej w domu – tutaj segregacja jest naszym obowiązkiem i dbajmy o to!

Światowy Dzień Recyklingu to dobra okazja, żeby zapamiętać, że odpady to nie śmieci – to surowce! Czerpiąc z zasobów edukacyjnych materiałów partnera naszej akcji – firmy REPOPOL – przypominamy zasady segregacji:

10 ZASAD KULTURY SEGREGACJI

Przetworzenie ma znaczenie!

Segregując dajesz odpadom drugie życie. Zmniejszasz zanieczyszczenie środowiska poprzez zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach. Dzięki recyklingowi ograniczamy zanieczyszczenie, emisję gazów cieplarnianych, produkcję odpadów przemysłowych.

Zgniecenie ma znaczenie!

Zgniataj puszki i butelki przed wyrzuceniem. Zgnieciona butelka zajmuje 80% miejsca mniej. Dzięki temu rzadziej możesz wynosić odpady ze swojego domu, a firmy odbierające nie muszą wozić powietrza.

Odkręcenie ma znaczenie!

Wyrzucaj szkło i kartony po sokach i mleku bez kapsli i nakrętek.
Po odkręceniu posegreguj do odpowiednich pojemników.

Oznaczenie ma znaczenie!

Zwracaj uwagę na oznaczenia umieszczone na opakowaniach.
Znajdują się na nich informacje o pochodzeniu, surowcu, z którego zostały zrobione oraz możliwym powtórnym przetworzeniu.

Opróżnienie ma znaczenie!

Opróżniaj butelki, słoiki, kartony. Wszystkie opakowania przed wyrzuceniem powinny zostać dokładnie opróżnione!

Rozłożenie ma znaczenie!

Rozkładaj kartony przed wrzuceniem do pojemnika. W ten sposób będą zajmowały mniej miejsca (nawet o 70%) i rzadziej będziesz musiał je wynosić!

Przynoszenie ma znaczenie!

Zabieraj ze sobą wielorazową torbę na zakupy. Foliowe torebki używasz przeważnie tylko raz, a później wyrzucasz, więc produkujesz więcej odpadów. Torba zakupowa to zaledwie dodatkowe 20 gramów dla Ciebie, a zdecydowanie mniejszy ciężar dla środowiska.

Rozróżnienie ma znaczenie!

Nie wrzucaj do pojemników do segregacji pobitych luster, szyb, szklanek. Jest to inny rodzaj szkła. Zanieczyszczenie odpadów szklanych (słoiki, butelki) poprzez np. fragmenty szyb, luster może spowodować niemożność przetworzenia tego surowca!

Zabrudzenie ma znaczenie!

Nie wrzucaj do pojemników do segregacji odpadów bardzo zabrudzonych, np. papieru po maśle, chusteczek higienicznych, ręczników papierowych. Nie segregujemy także odpadów zabrudzonych klejami oraz zatłuszczonych.

Źródło: https://dzienbezsmiecenia.pl/zasady-segregacji/ 

Wyrzucenie ma znaczenie!

Sprawdź zasady segregowania panujące w Twojej gminie i zapamiętaj, co wyrzucamy do konkretnego pojemnika. Oddawaj do PSZOKu zużyty sprzęt elektroniczny, baterie, akumulatory, gruz, odpady niebezpieczne. Przeterminowane leki oddawaj do aptek.