Trzy akcje sprzątania z Fundacją Holcim

Wraz z Fundacją Holcim, która jest Partnerem Oficjalnym tegorocznej edycji Operacji Czysta Rzeka, trzykrotnie spotkamy się nad brzegami polskich rzek. Posprzątamy nad Czarną Nidą, Wisłą i Świdrem. Pierwsza z trzech akcji odbędzie się 20 czerwca.

Holcim Polska jest liderem w zakresie innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań budowlanych o niskim śladzie węglowym, które pozwalają na szybszy i efektywniejszy proces budowy przy wykorzystaniu cyfrowych rozwiązań. Fundacja Holcim powstała, aby wspierać społeczności z najbliższego sąsiedztwa zakładów Holcim w Polsce. Jej misją jest rozwijanie potencjału społecznego poprzez inspirowanie mieszkańców do podejmowania inicjatyw, które pomagają tworzyć lepsze warunki życiowe. Misja ta jest realizowana poprzez kompleksowe, długoterminowe programy, które pozwalają wprowadzić trwałe zmiany i przynoszą wymierne rezultaty dla społeczności.

Cieszymy się, że kolejny rok będziemy wspólnie z Fundacją Holcim sprzątać polskie rzeki. 25 czerwca spotkamy się nad Wisłą w Małopolsce a 27 czerwca posprzątamy na Mazowszu.