Wspólnie dla Wisły

26 czerwca smocza łódź płynąca z ochotnikami z Krakowa do Gdańska zawitała do Warszawy. My także przybyliśmy do stolicy na zaproszenie ECOL-GROUP – inicjatora wielkiego przedsięwzięcia, pt. “Wspólnie dla Wisły”.

Inicjatywa ta ma na celu zwrócenie uwagi na pilną potrzebę ochrony wód Wisły, stanowiącej strategiczny zasób ekosystemu rzecznego Polski. W ramach akcji organizatorzy wskazali główne źródła zanieczyszczeń oraz przedstawili projekt ustawy nadającej Wiśle osobowość prawną. Takie rozwiązanie, wzorowane na przykładach kanadyjskiej rzeki Magpie i hiszpańskiej laguny Mar Menor, może skutecznie przyczynić się do ochrony jednej z najdzikszych dużych rzek w Europie.

Akcja “Wspólnie dla Wisły” ma na celu zmobilizowanie jak najszerszego grona interesariuszy, w tym mieszkańców, samorządów, organizacji pozarządowych, spółek wodociągowych oraz organów administracji rządowej, do podjęcia skutecznych działań zmierzających do ograniczenia zrzutów zanieczyszczeń do rzek. 

W czwartkowy wieczór w ramach inicjatywy “Wspólnie nad Wisłą” można było z nami posprzątać brzegi królowej polskich rzek, posłuchać, co my i inni organizacje mają do powiedzenia w kwestii ochrony rzek, podpisać petycję w sprawie nadania Wiśle osobowości prawnej i obejrzeć film “Do ostatniej kropli”. Strażnicy rzek pobrali także próbki wody do analizy. W debacie nt. Wisły udział wzięli:

Ewa Ewart, reżyserka filmu „Do ostatniej kropli”,
Ilona Biedroń z Fundacji Zdrowa Rzeka,
Alicja Pawelec, PhD z WWF
Wojciech Falkowski, CEO ECOL-GROUP.
Operację Czysta Rzeka reprezentowała Izabela Sałamacha, a rozmowę poprowadziła Olga Letycja Długokęcka z fundacji Biznes dla Klimatu.

Rejs smoczą łodzią trwał 8 dni – 30 czerwca grupa ochotników zakończyła swój spływ w Gdańsku. Wszystkim Załogantom Smoczej Łodzi składamy najszczersze gratulacje i wyrazy uznania!

Zachęcamy do popisania petycji: https://lnkd.in/daGT6AhV