York PL – FILIP MAKOWSKI

York PL niezmiennie od ponad 30 lat jest Partnerem w porządku. Misja naszego przedsiębiorstwa definiuje nie tylko zakres działalności, czy przejrzyste relacje w biznesie. Partnerstwo rozumiemy jako coś więcej. Jesteśmy organizacją odpowiedzialną społecznie i dużą wagę przywiązujemy do aspektów ekologicznych. Chętnie angażujemy się w działania na rzecz społeczności lokalnej. Nasza siedziba mieści się w Bolechowie k. Poznania – w pobliżu rzeki, malowniczych terenów zielonych i obszarów Natura 2000. Do pracy dojeżdżam rowerem piękną dziką ścieżką brzegiem Warty, podziwiając piękno natury o każdej porze roku.  Niestety szczególnie po zimie – napotykam wiele śmieci. Operacja Czysta Rzeka idealnie wpisuje się w filozofię funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa i moją osobistą.

Troska o środowisko naturalne to nieodłączny element naszej działalności. Kładziemy nacisk na doskonalenie procesów i wdrażamy proekologiczne działania na każdym etapie produkcji. Stosujemy inteligentne systemy oświetlenia, a budynki i woda ogrzewane są ciepłem dostarczanym przez pracę maszyn produkcyjnych, wykorzystujemy energię z fotowoltaiki. Dbamy o prawidłową segregację odpadów, a także sukcesywnie zwiększamy ilość materiałów pochodzących z recyklingu w bieżącej produkcji. Przykładowo, włosie mioteł oraz zmiotek York powstaje w 100% z przetworzonych odpadów pokonsumenckich. Wykorzystujemy również surowce odnawialne – bambus, bawełnę, celulozę oraz sizal. Stawiamy na jakość i trwałość wyrobów, by jak najdłużej służyły naszym klientom.

Strategia, plany na najbliższe lata dotycząca dbania o przyszłość naszej planety – co będzie najważniejsze w tym kontekście dla firmy York PL?

Troska o środowisko to nie moda – ale konieczność. Żeby nasza planeta mogła być przyjaznym miejscem do życia dla naszych dzieci i wnuków musimy zmienić nasze nawyki. Mimo, że funkcjonujemy w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych wierzymy, że możemy być ekologiczni. Naszą ekologiczność budujemy w 3 obszarach –  tzw. 3 P:

Produkt – stawiamy na gospodarkę cyrkularną. W bieżącym roku debiutujemy
z nową marką produktów EKO EGO bazującą na wykorzystaniu surowców w 100% z recyklingu.

Produkcja – wytwarzamy nasze wyroby przy wykorzystaniu technologii energooszczędnych i z poszanowaniem środowiska naturalnego.

3 P to ludzie (z ang. people) –  oprócz inicjatyw pracowniczych budujemy i edukujemy oraz zachęcamy do współpracy w zakresie ekologii naszych partnerów biznesowych oraz klientów i konsumentów.

Nasze zaangażowanie w lokalne inicjatywy na pewno się nie zmieni. Operacja Czysta Rzeka to jedna z wielu akcji, w których zamierzamy brać udział.

Filip Makowski – Prezes York PL