Zapraszamy biznes do Operacji Czysta Rzeka

Trwa Tydzień
Odpowiedzialnego Biznesu (25-29 października). Z tej okazji przypominamy
firmom, organizacjom i innym podmiotom zainteresowanym wsparciem
największej w Polsce akcji społecznego sprzątania do grona partnerów
przyszłorocznej edycji! Dziękujemy tym, którzy byli z nami do tej pory.

Operacja Czysta Rzeka to pierwsza w historii skoordynowana akcja
społecznego sprzątania rzek na całej ich długości, z uwzględnieniem
dopływów, a także brzegów i okolicy. Ma na celu zaangażowanie lokalnych
społeczności, samorządów, organizacji pozarządowych, a także turystów do
posprzątania rzek i terenów wokół, a w ciągu roku do utrzymania tam
czystości. To także akcja edukacyjna i społeczna zakładająca w długiej
perspektywie wpływanie na zachowania i postawy obywateli wyrażające
dbałość o środowisko lokalne, w którym na co dzień żyją, z którego
korzystają, i z którego w przyszłości będą korzystać następne pokolenia.
Początkowo miała dotyczyć jedynie rzeki Bug, ale szybko okazało się, że
są chętni do propagowania idei w całej Polsce. Dzięki temu w pierwszej
edycji ponad 2000 wolontariuszy zorganizowanych w ponad 80 sztabów
uprzątnęło polskie rzeki z ponad 55 ton śmieci. Druga edycji odbyła się
jedynie częściowo ze względu na ogłoszenie sytuacji epidemicznej w
naszym kraju związanej z koronawirusem. Przekształciła się wówczas w
akcję Operacja Rzeka dla Szpitali.

W 2021 Operacja Rzeka nabrała rozmachu aż w 14 województwach

Akcje sprzątania rzek i okolic w ramach Operacja Rzeka 2021 ruszyły 22 marca z okazji Światowego Dnia Wody.
Tego dnia Sztab Główny zorganizował porządkowy spływ rzeką Bug na
odcinku Drohiczyn – Bużyska. Od tego czasu niemal przez cały miesiąc
odbywały się akcje sprzątania w różnych regionach Polski. Finałowe
porządki odbyły się 17 kwietnia. Wtedy zorganizowano 202 akcje sprzątania, w których udział wzięło 3076 wolontariuszy. W ramach całej wiosennej edycji odbyło się niemal 350 akcji.

W tym roku wielkie sprzątanie odbywało się w reżimie obostrzeń
związanych z pandemią COVID-19. W związku z tym ograniczono liczbę
wolontariuszy biorących udział w akcjach lokalnych do 20 oraz nałożono
obowiązek surowego przestrzegania zaleceń sanitarnych.

Po raz pierwszy w historii akcji ruszyła też tym roku letnia edycja,
czyli sprzątanie 30 rzek w Polsce. W każdy weekend wakacji ekopatrol
Operacji Rzeka złożony z 4 canoe odwiedzał 3 rzeki w innym regionie.
Akcje odbywały się wyłącznie z poziomu wody. W trakcie wakacji
inicjatywa dotarła też na wydarzenia kulturalno-rozrywkowe: Festiwal
Folkowisko w Gorajcu, Festiwal Języka Polskiego w Szczebrzeszynie,
Festiwal Patrząc na Wschód w Budzie Ruskiej, Festiwal CieszFanów w
Cieszanowie oraz na największy spływ „500 kajaków” i Triathlon Kraina
Bugu.

W tegorocznej edycji (wiosennej i letniej) ponad 4800 wolontariuszy zebrało łącznie prawie 14 tysięcy worków śmieci, co oznacza ponad 210 ton odpadów.

Najliczniej wolontariusze odpowiedzieli na apel do sprzątania na Mazowszu. W tym regionie 1215 wolontariuszy wzięło udział w 104 akcjach. Na drugim miejscu znalazło się województwo lubelskie – 1093 wolontariuszy uczestniczyło w 78 akcjach, a na trzecim Podlasie z 408 wolontariuszami i 23 akcjami.

Wielkie zaangażowanie, wielkie sprzątanie, wielkie wsparcie

Co roku akcję wspierają samorządy, organizacje pozarządowe,
przedsiębiorcy, największe wypożyczalnie sprzętu pływającego oraz
lokalni liderzy, media i przedstawiciele życia publicznego tacy jak:
Jacek Kleyff, Andrzej Stasiuk, Adam Nowak i Raz Dwa Trzy, Stanisław
Soyka, Urszula Dudziak, Kayah, Marek Kamiński, Anna Maruszeczko, o.
Tomasz Dostatni, prof. Stanisław Baj, dr Andrzej Kruszewicz, o. Leon
Knabit, Justyna Steczkowska, Beata Sadowska czy śp. Aleksander Doba.

Pomysłodawcą i organizatorem Operacji Czysta Rzeka jest Wydawnictwo 5 Strona – wydawca magazynu Kraina Bugu.

Zorganizowanie tak wielu akcji, dostarczenie pakietów wszystkim
wolontariuszom nie jest możliwe bez wsparcia partnerów. Jeśli znasz
firmy, organizacje, które w ramach strategii społecznej
odpowiedzialności, zrównoważonego podejścia do rozwoju, chciałaby
dołączyć do grona przyszłorocznych partnerów, zapraszamy!

Piszcie najlepiej na adres: m.kalinowski@krainabugu.pl lub iza@operacjarzeka.pl.

Operacja Czysta Rzeka jest tez partnerem 14 celu kampanii Dobre Cele.
Jeśli Twoja firma wspiera realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju, a
zwłaszcza celu 6 – czysta woda, celu 13 – działania w dziedzinie
klimatu, 14 – życie pod wodą, 15 – życie na lądzie, to nasza akcja jest
dla Was!

Partnerem strategicznym edycji 2021 była Grupa Arche. Sponsorem
oficjalnym: Epson, PepsiCo Poland i Rekologia. Wśród sponsorów
wspierających znaleźli się: DHL, Bank Ochrony Środowiska, York PL,
Budimex oraz Segro, a partnerami oficjalnymi byli Aquaphor, Swonco,
Decathlon, Drukarnia Standruk oraz Ecol-Unicon. Toyota Auto Podlasie
miała status partnera logistycznego.

W ramach współpracy z naszymi partnerami w roku 2021 organizowaliśmy
dedykowane akcje sprzątania z pracownikami i braliśmy udział w firmowych
spotkaniach edukacyjnych.

Już teraz przygotowujemy się do wiosny 2022, by akcje ruszyły w całej
Polsce, żebyśmy mogli odpowiedzieć na ogromne zainteresowanie naszymi
akcjami w całej Polsce. Jeśli chcesz, aby Twoja firma dołączyła do partnerów Operacji Czysta Rzeka 2022, to ten moment!