#WARTO SPOTKAĆ SIĘ NAD RZEKĄ

partner główny programu

O akcji

Operacja Czysta Rzeka oraz Warta Poznań organizują wspólną akcję sprzątania, która ma zwrócić uwagę na kwestie dotyczące troski o ekosystem. W ramach akcji posprzątamy brzegi rzeki Warty w Poznaniu. Celem działania jest zwrócenie uwagi środowiska sportowego na dobro lokalnej przyrody. Warta Poznań, dając dobry przykład, pragnie zachęcać kluby piłkarskie mające w nazwie rzekę oraz kluby, dla których ważna jest troska o naturę, do tego, aby włączyć się w ogólnopolską akcję Operacja Czysta Rzeka i posprzątać brzegi rzek wraz z lokalną społecznością. #WARTO spotkać się nad rzeką!

#WARTO

Warta Poznań jako organizacja jest podmiotem biznesowym, który w myśl unijnych wytycznych nie jest zobligowana do raportowania realizacji aspektów ESG. Bycie podmiotem realizującym wysokie standardy funkcjonowania jest wyborem klubu. Warta Poznań chce pozytywnie oddziaływać na inne podmioty sportowe, a tym samym zmieniać myślenie i modelowanie organizacji sportowych w duchu zrównoważonego rozwoju.

POLITYKA ESG

Już dziś Warta Poznań uchodzi za najbardziej „zielony” (pro-ekologiczny) klub sportowy w Polsce. Według raportu Institute for Sport Governence funkcjonującego przy Uniwersytecie Warszawskim, Warta Poznań, dwukrotny piłkarski mistrz Polski, jest obecnie drugim klubem Ekstraklasy, jeśli chodzi o realizację działań z zakresu ESG. Warta Poznań chce kontynuować tę misję, rozwijając jeszcze bardziej spójne i systematyczne podejście w tym zakresie. Jako nowoczesna organizacja sportowa i członek międzynarodowego projektu „Forever Green”, uznaje za powinność Klubu bycie podmiotem zaangażowanym i wychodzącym naprzeciw wielu wyzwaniom współczesności. Zielona Rodzina ma być bowiem otwarta, zaangażowana społecznie i wrażliwa na zmiany jakich wszyscy doświadczamy.

do udziału w programie zaprasza
marcin oleksy

Jeśli chcesz dołączyć do programu skontaktuj się:

ORGANIZATORZY

Koordynator programu

Pierwsza i największa w Polsce społeczna akcja oddolnego sprzątania rzek, jezior oraz terenów zielonych. Powstaliśmy w 2019 nad Bugiem i szybko zaczęliśmy być obecni na terenie całej Polski. Szanujemy przyrodę i działamy dla niej, wierząc, że tylko razem można zmieniać świat na lepsze.

partner główny programu

Warta Poznań, jedyny klub sportowy w Polsce z własną polityką ekologiczną oraz pierwszy klub piłkarski z wdrożoną strategią ESG, dołącza do akcji Operacja Czysta Rzeka. Nasze zaangażowanie w ochronę środowiska to nie tylko misja, to nasze realne działania, nasza odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń i naszej planety.

Marcin kozubski

Warta Poznań

Wdrażamy strategię ESG, kierując się dobrymi wartościami. Jesteśmy pionierem wśród klubów sportowych w Polsce, dbając nie tylko o sukcesy na boisku, ale także o zrównoważony model biznesowy, który uwzględnia troskę o środowisko i lokalne społeczeństwo. Nasze działania inspirują innych do podobnych inicjatyw, pokazując, że możemy zmieniać świat, działając razem.

Warta Poznań nie kończy swej misji na stadionie. Jesteśmy zobowiązani do działania na rzecz lepszej przyszłości, tworząc środowisko sprzyjające życiu dla nas wszystkich.

daniel parol

Operacja Czysta Rzeka

Rozwijanie oraz wzmacnianie powszechnej świadomości i odpowiedzialności za lokalne środowisko to od początku jeden z głównych celów akcji Operacja Czysta Rzeka. Działamy tu i teraz, ale myślimy także o przyszłych pokoleniach – dlatego chcemy przekazywać dobre nawyki, rzetelną wiedzę i odpowiedzialność za środowisko. Najlepiej zrobić to w praktyce. Pragniemy, by duch sportowej rywalizacji przynosił naszemu środowisku naturalnemu dużo dobrego. Zmiana zaczyna się od nas. Spotkajmy się nad Wartą – #warto spotkać się nad rzeką.