ANPHARM PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE – IWONA JABŁOŃSKA

Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A. jest częścią Grupy Servier, która od lat działa na rzecz zrównoważonego rozwoju, a społeczna odpowiedzialność biznesu jest integralną częścią naszej strategii.

Jedną z wartości całej Grupy jest szeroko rozumiana Troska – o pacjenta, naszych pracowników i kontrahentów, a także o środowisko naturalne. Do akcji „Operacja Czysta Rzeka” przystępujemy już po raz trzeci w ramach Grupy Servier w Polsce razem z przyjaciółmi z Servier Polska oraz Egis Polska. Udział w tym projekcie jest wyrazem naszego zaangażowania oraz budowania świadomości tego, że mamy ogromny wpływ na naszą przyrodę. To do nas należy decyzja – czy ten wpływ będzie pozytywny. Zeszłoroczna akcja dla naszych wolontariuszy była ogromną lekcją. Nie spodziewaliśmy się, że w ciągu zaledwie kilku godzin zbierzemy wspólnie blisko 3 tony śmieci. Echo tej akcji niosło się dalej wśród naszych firm, gdzie mogliśmy dzielić się doświadczeniem oraz zachęcać nasze koleżanki i kolegów do podejmowania właściwych decyzji na rzecz środowiska. Udział w programie jest wyrazem naszego zaangażowania. Wiemy, że słowa inspirują, ale to odpowiednia postawa i czyny pociągają i mają ogromny wpływ na zmiany. Wybory, których dokonujemy dziś mają znaczenie na nadchodzące jutro. Dlatego po raz kolejny włączamy się w inicjatywę na rzecz naszej przyrody.

Jakie działania podejmuje Anpharm w kontekście zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska?

Podejście CSR w naszej firmie opiera się na zaangażowaniu Zarządu i Pracowników, solidnej metodologii (SBTi – sciencebasedtargets), jak również na konkretnych działaniach. Jako zakład produkcyjny dążymy do ograniczenia śladu węglowego podejmując konkretne kroki:
– optymalne korzystanie z zasobów oraz odpowiedzialne gospodarowanie ściekami i odpadami,
– usprawnienia procesów produkcyjnych w celu zmniejszenia emisji CO2 i zwiększenia efektywności energetycznej – ISO 50001,
– program EcoDesign by Servier integrujący społeczeństwo i kwestie środowiskowe na poszczególnych etapach cyklu życia naszych leków,
– współpracę z Ministerstwem Rozwoju i innymi organizacjami NGO (Koalicja 5 frakcji), społecznościami lokalnymi na rzecz ochrony środowiska.

Siłą naszego CSR są nie tylko działania inicjowane przez firmę, ale przede wszystkim pomysły naszych pracowników. Między innymi w ten sposób powstały projekty takie jak: szkółka roślin z dobrej ręki, ogród pracowniczy (z roślinami nektaropylnymi), adopcja rodzin pszczelich, ryneczek rzeczy wtórnych, czy wolontariat pracowniczy. Oprócz tego angażujemy się w liczne inicjatywy charytatywne na rzecz Fundacji, Instytucji, a także osób prywatnych. Naszym działaniom na rzecz zrównoważonego rozwoju towarzyszy regularna edukacja skierowana do wszystkich pracowników.

Strategia, plany na najbliższe lata związane ze zrównoważonym rozwojem?

W październiku 2022 roku Grupa Servier przedstawiła cele do 2030 roku oraz nową identyfikację wizualną, która odzwierciedla podjętą przez Grupę transformację. Firma Servier potwierdziła, że w dalszym ciągu chce wywierać znaczący wpływ społeczny i przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju świata.
W odpowiedzi na kryzys klimatyczny oraz zgodnie z zobowiązaniami COP21 jednym z założeń Strategii Grupy Servier, w tym także Anpharmu, jest zmniejszenie globalnych emisji CO2 Grupy o 25% do 2030 roku. Kluczem do sukcesu jest kontynowanie już wdrożonych działań oraz podejmowanie nowych inicjatyw w odpowiedzi na bieżące potrzeby środowiskowe. W najbliższym czasie będziemy kontynuować projekty optymalizujące zużycie energii, opakowań, transportu towarów, zakupu surowców oraz gospodarowanie odpadami i ściekami. Walka ze zmianami klimatu może być skuteczna tylko wtedy, gdy jest prowadzona na wszystkich frontach zarówno zbiorowo, jak i  indywidualnie, więc zależy wyłącznie od nas.

Iwona Jabłońska, Specjalista ds. Komunikacji