BANK OCHRONY ŚRODOWISKA – ANETA STELMASZCZYK

Bank Ochrony Środowiska od początku swojego istnienia, jak też sama nazwa wskazuje, specjalizuje się w finasowaniu ochrony środowiska. Kontynuując – od przeszło trzech dekad – misję bycia liderem we wspieraniu ekologii w Polsce regularnie realizujemy projekty na rzecz środowiska, stale rozszerzamy oraz dostosowujemy naszą zieloną ofertę produktową do potrzeb klientów. Równie istotne dla nas, co wspieranie zrównoważonego rozwoju naszych kontrahentów, jest dokładanie starań, aby BOŚ był wzorem dla innych. Szacunek dla przyrody to zasada będąca filarem tożsamości i rozwoju naszego banku. Podejmujemy działania chroniące środowisko we wszystkich obszarach naszego funkcjonowania, ale też z wielką radością angażujemy się i wspieramy inicjatywy, które promują dobre praktyki związane z troską o naszą planetę.

Z dumą mogę potwierdzić, że Bank Ochrony Środowiska – już czwarty rok z rzędu – bierze czynny udział w akcji „Operacja Czysta Rzeka”. W ubiegłym roku podczas powstały 4 sztaby lokalne pod szyldem BOŚ oraz 1 główny sztab z wolontariuszami z centrali naszego banku. Łącznie uzbieraliśmy 174 worki śmieci. Mamy nadzieję, że w tym roku uda nam się wspólnie pobić ten rekord! Los planety i środowiska naturalnego nie jest nikomu z nas obojętny, dlatego zachęcam wszystkich serdecznie do tworzenia sztabów lub dołączania – jako wolontariusz – do utworzonych już drużyn. Wspólnie możemy zrobić wiele dobrego dla świata i nas samych. Spotkajmy się nad rzeką!

Oprócz angażowania się w inicjatywy popularyzujące wiedzę w zakresie zrównoważonego rozwoju i przyjaznego ziemi sposobu życia – kluczowym elementem dla zrównoważonego zarządzania organizacją jest strategia ESG. W ostatnim czasie opublikowaliśmy Strategię ESG Banku Ochrony Środowiska na lata 2024-2026. Ma ona stanowić wyraz naszej odpowiedzialności za prowadzoną działalność oraz realne pokazywać nasze zobowiązanie wobec środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego. Raportując raz na rok nasze poczynania, weryfikujemy, czy wdrażane inicjatywy zbliżają nas do wyznaczonych celów. Dodatkowo od trzech lat weryfikujemy efektywność działań BOŚ poprzez poddawanie się ocenie ratingowej ESG. W 2023 roku otrzymaliśmy ocenę ratingu ESG na poziomie 12,2. W efekcie nasz bank znalazł się na drugim miejscu wśród banków w Polsce, w gronie 6% najlepiej ocenionych banków w wymiarze globalnym, na ponad 1 tys. przebadanych instytucji finansowych, i zarazem w czołowych 5% spośród blisko 15,8 tys. wszystkich firm na całym świecie poddanych badaniu przez Morningstar Sustainalytics. Ten wynik utwierdza nas, że idziemy odpowiednią drogą, a realizowane przez nas projekty są zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju.

Aneta Stelmaszczyk, dyrektorka Biura Komunikacji i Relacji Inwestorskich w Banku Ochrony Środowiska