ECOL-UNICON – WOJCIECH FALKOWSKI

Jedną z naszych głównych wartości jest odpowiedzialność. Dlatego też, bez wahania, Ecol-Unicon
podjął się roli Partnera Wspierającego Operacji Czysta Rzeka 2024. Jako biznes, który do produkcji wykorzystuje znaczną ilość wody, chcemy pokazać, jak korzystać z tych zasobów w sposób zrównoważony i, co nie mniej ważne, że potrafimy w czasie wolnym zadbać o jakość wód w najbliższym otoczeniu.


W akcji bierzemy czynny udział po raz czwarty i bardzo się cieszę z zaangażowania wielu
pracowników i ich rodzin. Smutkiem napawa oczywiście ilość śmieci, to jednak pokazuje, że takie
inicjatywy są ogromnie potrzebne a nasza praca na rzecz środowiska naturalnego nie jest skończona.
Od katastrofy klimatycznej, czy też braku czystej wody w kranie, mogą nas uratować konkretne
działania – jak te w ramach Operacji Czysta Rzeka – a także inne, zgodne ze strategią zrównoważonego rozwoju. Dlatego poza działaniami biznesowymi istotne dla spółek Ecol-Group są sprawy związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Jesteśmy zaangażowani w edukację klimatyczną poprzez organizację konferencji, seminariów i webinarów, gdzie zapewniamy merytoryczne wsparcie projektantów, wykonawców oraz inwestorów. W działaniach tych wspiera nas wiele firm z branży, którymi bardzo dziękujemy. Na rzecz środowiska wodnego i jego ochrony jesteśmy gotowi pracować ramię w ramię ze wszystkimi interesariuszami. Doskonałym forum dla takiej współpracy jest fundacja „Biznes dla Klimatu”, która m.in. aktywnie promuje wszelkie dobre praktyki zmierzające do ograniczenia „śladu środowiskowego” przedsiębiorstw. Jest to niezmiernie ważne, gdyż przemysł odpowiada za 70% emisji gazów cieplarnianych i tu właśnie można najszybciej te emisje ograniczyć.

Wierząc, że wszystko w naszych rękach zachęcam do działań w interesie środowiska bez
kompromisów.

Wojciech Falkowski, Prezes Zarządu Ecol-Unicon