EGIS POLSKA – MONIKA ŚWIERSZCZ

Dlaczego firma Egis postanowiła ponownie dołączyć do akcji Operacja Czysta Rzeka?

W Egis przyświeca nam cel budowania organizacji w oparciu o wartości. To, co nas wyróżnia i co jest naszym celem to stworzenie wyjątkowej organizacji na rynku. Wyjątkowej poprzez kulturę i ludzi, którzy ją tworzą, których łączy nie tylko cel biznesowy, ale właśnie wspólne wartości. Troska o środowisko naturalne jest integralną częścią naszych wartości i wpisuje się w cele naszej strategii odpowiedzialności społecznej.

Już od trzech lat jesteśmy oficjalnym partnerem wspierającym “Operację Czysta Rzeka”, która jest największą w Polsce inicjatywą sprzątania rzek oraz ich okolic. Do akcji przystąpiliśmy w ramach Grupy Servier w Polsce, w partnerstwie z firmą Servier Polska i przedsiębiorstwem Anpharm. W tym roku, po raz kolejny, nasi wolontariusze wezmą udział w zorganizowanym sprzątaniu terenów przyrzecznych w wybranej lokalizacji na terenie Polski. Nasze dotychczasowe akcje to tony zebranych śmieci, z czego jesteśmy bardzo dumni. Wspieramy Operację Czysta Rzeka dlatego, że jednoczy ona naszych wolontariuszy wokół słusznej idei – zachowania czystej przyrody dla przyszłych pokoleń. Środowisko naturalne jest wspólne – problem śmiecenia dotyczy nas wszystkich. Dodatkowo udział w akcji ma również wymiar edukacyjny.

Jakie działania podejmuje Egis Polska w kontekście zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska? 

Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie. Angażujemy się z wiele projektów w zakresie edukacji pacjentów, troski o pracowników, ich zdrowie i rozwój, działalności charytatywnej, a także troski o środowisko naturalne.

Chętnie włączamy się w działania proekologiczne na rzecz wspólnego dobra m.in. budujemy ule, budy dla bezdomnych psów czy sadzimy drzewa w parku. W ramach akcji społecznej Greenpeace „Adoptuj pszczołę” adoptowaliśmy pszczoły, w ilości odpowiadającej naszemu zatrudnieniu. W biurze zrezygnowaliśmy z wody w plastikowych butelkach. Pijemy kranówkę. Zachęcamy pracowników terenowych do nieużywania plastikowych butelek rozdając szklane opakowania wielorazowego użytku. Cały czas usprawniamy naszą pracę – w trosce o  środowisko wdrażamy elektroniczny obieg dokumentów oraz wprowadzamy różne rozwiązania marketingowe, które pomagają nam dbać o ekologię.

Monika Świerszcz, Menedżerka Działu HR