EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE – EWA PYTLAK

Istnieje wiele uzasadnień naszego zaangażowania w akcję Operacja Czysta Rzeka, z których każde z osobna stanowiłoby już wystarczający powód. Ale po kolei – podstawowym celem z tego świetnego przedsięwzięcia jest działanie na rzecz poprawy zmiany na lepsze otaczającego nas świata, konkretnie rzecz akwenów i zbiorników. Tak pojęta ekologia jest nie tylko zgodna z celami zrównoważonego rozwoju ONZ, które są podstawą naszej „zielonej” polityki, ale też nawiązuje do unikalnego kontekstu Epson.

Pierwsza siedziba i fabryka naszej firmy powstała w Japonii, nad górskim jeziorem Suwa. Mając na uwadze zachowanie jego krystalicznych wód Epson rozpoczął oczyszczanie ścieków przemysłowych 80 lat temu – na długo przed tym zanim kwestie ekologii przebiły się do świadomości społeczeństw i decydentów. A w latach 70., gdy zanieczyszczenie stało się problemem społecznym, Epson zintensyfikował swoje wysiłki na rzecz kontroli zanieczyszczeń i ustalił surowe nowe wewnętrzne normy środowiskowe z bardziej rygorystycznymi limitami jakości wody niż wymagało to ustawodawstwo.

Powód drugi, to lokalność akcji. Hołdujemy zasadzie, że zdając sobie sprawę z globalnego problemu, jakim są zmiany klimatyczne, najwięcej i najsensowniej można zrobić tu i teraz, w bezpośrednim otoczeniu. Dlatego zamiast angażować się w wyzwania na drugim końcu świata, wolimy wziąć sprawy (i śmieci!) we własne ręce, by zmieniać na to co jest w polu naszego widzenia.

Kwestia kolejna… poprzednie edycje nauczyły nas, że podczas plenerowych wypadów po prostu jako zespół świetnie się bawimy! Przyzwyczajeni do spotykania kolegów w biurze czy na konferencjach, spędzając ze sobą czas w nieoczywistych kontekstach pleneru, błota i – nie ukrywajmy – także gór śmieci poznajemy swoje inne, fantastyczne oblicze.

Czwarty argument: na akcje zespołu Epson Polska zabieramy nasze dzieci, które pracują razem z nami. Tam dzielą z nami zarówno zmęczenie, ale też frajdę. Nie ma chyba lepszej metody przekazywania pozytywnych wartości, tak jak dbałość o środowisko niż przykład w działaniu. No i wreszcie piąta kwestia: z zespołem organizatorów po prostu się zaprzyjaźniliśmy, znamy się jak „łyse konie” i lubimy się spotykać.

Rzecz jasna w Epson Polska nie ograniczamy się tylko do tego jednego przedsięwzięcia CSR. Jest ich naprawdę dużo, że wymienię tylko posadzenie przez nasz zespół własnymi rękoma firmowego lasu, którego przeznaczeniem nie jest pozyskanie drewna, lecz wiązanie CO2 z atmosfery i produkcja tlenu czy wspieranie centrum edukacji ekologicznej dla szkół – Punktu Zwrotnego w Warszawie.

Jakie działania podejmuje firma Epson w kontekście zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska?

Zacznijmy od podstawowej kwestii, jaką jest po prostu nasza działalność biznesowa. Dostarczając produkty i technologie już od momentu ich projektowania, poprzez tryb ich działania, aż do momentu utylizacji i recyklingu zużytych urządzeń robimy wszystko by zminimalizować ślad środowiskowy. Oprócz ekologicznej konstrukcji oznacza to również eliminację niebezpiecznych substancji z całej gamy naszych produktów. Firma Epson jest znana z tego, że wyznacza także w tym obszarze nowe standardy w branży. Doskonałym przykładem jest tu choćby rodzina urządzeń drukujących opartych na technologii Heat – Free, czyli drukowania bez użycia ciepła.


Jaka jest strategia/plan na zrównoważony rozwój firmy na najbliższe lata?

Zarówno perspektywę „zielonych” działań krótkoterminowych, jak i tych obliczonych na dekady zawiera nasza aktualizowana strategia ekorozwoju – Wizja Środowiskowa 2050. Docelowo chcemy stać się przedsiębiorstwem, które przy użyciu opracowywanych przez siebie i dostarczanych wydajnych
i precyzyjnych technologii zapewnia sobie i klientom zrównoważony rozwój w gospodarce o obiegu zamkniętym. Jednym z mierzalnych elementów tego planu jest osiągnięcie ujemnego poziomu emisji dwutlenku węgla do roku 2050.

Ewa Pytlak – Lead Marketing Services Specialist, EPSON EUROPE BV Oddział w Polsce