FORTE PLUS – GRZEGORZ KRYCKA

Firma Forte+ przyłączając się do akcji Operacja Czysta Rzeka realizuje jeden ze swoich celów, którym jest aktywny i widoczny wpływ na poprawę środowiska. Zdajemy sobie sprawę jak ważne dla nas i dla naszych dzieci są nawet najdrobniejsze działania, które pozwalają chronić naszą Planetę przed zasypywaniem jej  m.in. tonami plastiku, zwłaszcza w miejscach, gdzie nigdy nie powinien się tam znaleźć – takich jak rzeka, łąka czy las.

Środowisko wpływa na człowieka, również człowiek oddziałuje na miejsce, w którym żyje, z tą różnicą, że nasze oddziaływanie jest często destrukcyjne. Znaczną część tych niewłaściwych działań możemy jednak wyeliminować, przyjmując postawę przyjazną środowisku. Każdy z nas pragnie żyć w domu, który jest zdrowy, i w którym czuje się dobrze. Zmieniając własne zachowania możemy wytworzyć w sobie nawyki takiego postępowania, które przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska w naszym najbliższym otoczeniu. Często są to bardzo proste działania, a do takich można zaliczyć sprzątanie terenów zielonych blisko naszego miejsca zamieszkania.

Biorąc udział w akcji Operacja Czysta Rzeka chcemy przyczynić się także do zwiększenia poziomu edukacji ekologicznej , która jest naszym zdaniem kluczowa w dbaniu o środowisko. 

Jakie działania podejmuje Forte+ w kontekście zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska? 

Pierwszymi produktami w portfolio marki Forte+ były worki na śmieci wykonane w 95% z surowców pochodzących z recyklingu odpadów foliowych z wysypisk śmieci, odpadów poprzemysłowych oraz resztek poprodukcyjnych.

Kolejnym krokiem było wprowadzenie worków Biokompostowalnych, wykonanych tylko i wyłącznie z surowców naturalnych. Użyta do ich produkcji przetworzona kukurydza jest przyjazna i nieszkodliwa dla środowiska. Ich niezwykłą zaletą jest to, że ulegają rozpadowi biologicznemu w warunkach domowego kompostu w ciągu zaledwie 60 dni. Potwierdza to certyfikat OK CompostHome wydany dla surowca, z którego powstały nasze worki, przez austriackie laboratorium badawcze TÜV. Biokompostowalne worki na śmieci marki Forte+ zostały wytworzone również z ekologiczną normą unijną EN 13432.

Strategia, plany na najbliższe lata związane ze zrównoważonym rozwojem.

Chcemy  konsekwentnie wprowadzać produkty przyjazne środowisku poszerzając gamę produktów Biokompostowalnych, czy produktów pochodzących z recyklingu, wykorzystując do ich produkcji  bardzo wydajne i energooszczędne technologie. Zamierzamy regularnie wspierać akcje społeczne promujące  działania proekologiczne.

Grzegorz Krycka – Dyrektor Zarządzający Forte+ Sp. z o.o.