Obserwacje nad Narwią w Nowym Dworze Mazowieckim

Kluczowym elementem programu “Rok nad Rzeką” jest edukacja przyrodnicza. Majowe spotkania z uczniami i uczennicami minęły więc pod hasłem “poznajemy naszą rzekę”. Rozpoczęliśmy od Nowego Dworu Mazowieckiego. 

12 maja o 09:30 spotkaliśmy się z 18 uczniami i uczennicami klas 4-6 ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego koło edukacyjnej ścieżki przyrodniczej przy ul. Nadrzecznej w Nowym Dworze Mazowieckim. Na prowadzonych przez Honoratę Stafiej zajęciach dzieci poznały zagadnienia związane ze środowiskiem małego starorzecza Narwi, przez które prowadzi drewniana kładka z tablicami edukacyjnymi na temat zwierząt zamieszkujących ten teren. Ruchoma wystawa eksponatów Muzeum Historyczno-Przyrodniczego im. Stanisława Golewskiego była także okazja to przypomnienia dziejów okolicy począwszy od czasów prehistorycznych aż do współczesności. Podczas spaceru wzdłuż Narwi z lupami i atlasami można było usłyszeć wilgę oraz wypatrzeć tropy wydr i bobrów.