Operacja Rzeka wśród dobrych praktyk CSR 2021

Nasza inicjatywa została wyróżniona w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” za rok 2021. To największy w Polsce przegląd inicjatyw CSR i zrównoważonego rozwoju. To już 20. edycja tej publikacji.

Analiza zgłoszonych inicjatyw pokazuje m.in. rosnące oczekiwania społeczne wobec odpowiedzialności biznesu za wpływ na otoczenie. Operacja Czysta Rzeka jest właśnie odpowiedzią na społeczne potrzeby, angażuje obywateli w słuszną ekologiczną akcję, jaką jest sprzątanie rzek i ich okolic, ale także innych terenów zielonych. Troska o naturę jest wpisana w DNA naszych działań. Cieszymy się, że możemy liczyć na wsparcie biznesu, który w tym roku licznie włączył się także w akcje sprzątania ze swoimi pracownikami. Wspólne zrozumienie aktualnych problemów takich jak zanieczyszczone środowisko, kurczące się zasoby naturalne czy zmiany klimaty, jednoczy i budzi reakcję w postaci niezgody na taką sytuację. Dlatego bierzemy śmieci w swoje ręce!

Operacja Czysta Rzeka znalazła się wśród 1677 działań opisanych w raporcie dobrych praktyk, w tym wśród 395 sklasyfikowanych w Obszarze ISO 26000 – “środowisko”. To trzecia co do liczebności kategoria z inspiracyjnymi przykładami inicjatyw po zaangażowaniu i rozwoju społeczności lokalnej oraz praktykach z zakresu pracy.

Wersję PDF raportu można pobrać tutaj. Szukaj nas na str. 110.

Przedstawione w publikacji działania dostępne są również w
wyszukiwarce dobrych praktyk na stronie odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/. Należy wybrać obszar “edukacja ekologiczna” i wyskakujemy na pierwszym miejscu 🙂

Miło nam, że pojawiliśmy się w gronie najlepszych akcji ekologicznych. Dziękujemy wszystkim uczestnikom akcji za zaangażowanie, bo bez Was nic nie byłoby możliwe.