SANOFI – PAULINA BUKS

Nieustannie intensyfikujemy nasze działania zmierzające do opracowywania nowych, przełomowych leków odpowiadających na potrzeby pacjentów na całym świecie. W tych działaniach podążamy za potrzebami i oczekiwaniami naszych pacjentów, dostrzegamy współczesne wyzwania i nie przymykamy oczu na zmiany klimatu i zmiany w środowisku, które w coraz większym stopniu i na różne sposoby wpływają na zdrowie nas wszystkich. Z sukcesem realizujemy naszą strategię wpływu społecznego, której jednym z kluczowych elementów jest ochrona naszej planety. Dołączając do tegorocznej edycji akcji „Operacja Czysta Rzeka” chcemy nie tylko realnie posprzątać wybrane tereny, ale również zaangażować, edukować pracowników Sanofi w Polsce i zachęcić ich do wzięcia udziału we wspólnej inicjatywie. Takie działania realizujemy w ramach naszego programu wolontariatu pracowniczego WeVolunteer, gdzie pracownicy mają dostęp do wachlarza inicjatyw oferowanych przez naszych Partnerów – w dużej mierze organizacji pozarządowych.

Jakie działania podejmuje firma Sanofi w kontekście zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska?

Sanofi przyjęła wyjątkowe holistyczne podejście, aby zaradzić wyzwaniom związanym ze zmianą klimatu oraz jej wpływem na zdrowie, dlatego też prowadzimy działania na równoległych płaszczyznach.

W ramach ograniczania wpływu naszej działalności oraz produktów na środowisko w latach 2019–2022,
w perspektywie globalnej zmniejszyliśmy naszą emisję dwutlenku węgla o 25%; dążymy też do osiągnięcia neutralności węglowej do 2030r.  

Udało nam się wprowadzić w 34% ekologiczną flotę samochodową i nie poprzestajemy na laurach, wciąż będziemy wspierać ten proces i rozwijać go. W ramach naszego lokalnego projektu „Akademia Kierowcy”, edukujemy też pracowników m.in. jak bardziej wydajnie korzystać z samochodu.

Wiosną 2024r. zmieniamy siedzibę warszawskiego biura w ramach transformacji globalnej, która oferuje nam nie tylko nowe przestrzenie, ale także zmiany w sposobie naszej pracy. Nowy budynek otrzymał m.in. certyfikat świadczący o tym, że energia elektryczna do celów budowy pochodzi ze źródeł odnawialnych, a wybór materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych uwzględniał wykorzystanie materiałów posiadających stosowne deklaracje środowiskowe (EPD – environmental product declaration).

Nowa lokalizacja umożliwi pracownikom dotarcie do biura dowolnymi formami komunikacji – świetne połączenia transportem publicznym, ścieżki rowerowe i piesze pozwolą ograniczyć korzystanie z samochodu, co może przełożyć się na zmniejszenie emisji CO2. Digitalizacja materiałów oraz rozwiązania z wykorzystaniem AI ograniczą zużycie m.in. papieru, a liczne różnorodne rośliny pomogą stworzyć czystsze miejsce pracy. Dodatkowo, w ramach naszego zaangażowania DEI współpracujemy z lokalnymi artystami, którzy są w trakcie tworzenia elementów dekoracyjnych z materiałów z recyklingu. W nowym biurze znajdzie się również miejsce na farmę mikroliści.

W Sanofi wierzymy, że ścisła współpraca z dostawcami w celu zmniejszenia ich ogólnego wpływu na środowisko doprowadzi nas do bardziej zrównoważonego pozyskiwania surowców.

W zakładzie produkcyjnym Sanofi w Rzeszowie realizowanych jest wiele proekologicznych działań
i projektów, np. wybudowanie farmy fotowoltaicznej o mocy 1,3 MWp, która pokryje 25% rocznego zapotrzebowania zakładu na energię elektryczną, instalacja pompy ciepła dla budynku magazynu -chłodzenie magazynu będzie odbywać się w 100% ze źródeł odnawialnych, badanie zawartości substancji chemicznych w ściekach, postawienie stacji ładowania dla hulajnóg elektrycznych, poprawa szczelności wszystkich pomieszczeń w 2023r. dzięki czemu nastąpiła reedukacja zużycia wody wykorzystywanej na chłodzenie czy recykling ręczników papierowych – wdrożenie innowacyjnego projektu „Tork PaperCircle”.

Warto wspomnieć o edukacji pracowników i działaniach realizowanych wewnątrz firmy w ramach takich dni jak Światowy Dzień Środowiska czy Dzień Ziemi. Z tej okazji w Sanofi w Polsce odbywają się m.in. edukacyjne spotkania z ekspertami, czy projekty specjalne tj. serwis rowery dostępny dla wszystkich pracowników Sanofi w Polsce.

Jaka jest strategia/plan na zrównoważony rozwój firmy na najbliższe lata?  

Międzynarodowe środowisko, w którym pracujemy, pozwala nam patrzeć szerzej na kluczowe dla świata kwestie i daje bardzo duże możliwości. Nasza globalna strategia wpływu społecznego to wysiłek całej organizacji i koncentruje się na filarach, które dotykają m.in. problemów społecznych i środowiskowych na całym świecie – a jak wiemy, świat ten zmienia się bardzo szybko. Nasza strategia wpływu społecznego jest jasna, klarowna i koncentruje się na 3 filarach: społeczna odpowiedzialność biznesu, Global Health Unit (GHU) oraz Foundation S. W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu – naszej długoterminowej strategii, skupiamy się głównie na dostępie do leków, innowacjach dla najbiedniejszych i dotkniętych przez los społecznościach, ochronie naszej planety i przyjaznym, inkluzywnym środowisku pracy. Z sukcesem realizujemy program Planet Care, który angażuje wszystkich pracowników Sanofi do tego, aby wspólnie chronić naszą planetę.

Dodatkowo, cieszymy się, że wdrożyliśmy globalny program wolontariatu pracowniczego WeVolunteer, dzięki któremu mamy nadzieję realizować więcej działań środowiskowych, proekologicznych, a udział
w Operacji Czysta Rzeka jest jednym z nich.

Paulina Buks, Communication & CSR Manager