Sprzątanie Doliny Kostrzynia na Mazowszu

W sobotę 25 maja odbyło się sprzątanie Doliny Kostrzynia na odcinku meandrującym od Oleksina do Słuchocina. Wolontariusze zebrali 8 worków odpadów.

Rzeka Kostrzyń znajduje się we wschodniej części województwa mazowieckiego i jest lewym dopływem Liwca. Dolinę przecina droga krajowa nr 2. Prawie połowę obszaru zajmują łąki i pastwiska. Wiele miejsc bezpośrednio sąsiadujących z brzegiem Kostrzynia jest trudno dostępnych z racji wysokiego poziomu wody – nie tylko w okresie wiosennym i deszczowym. Duży udział mają lasy iglaste, lasy łęgowe, olsy i zespoły zarośli. Można tu spotkać bieliki, żurawie, derkacze, zimorodki, orliki krzykliwe, bociany czarne i wiele innych gatunków pięknych ptaków.

W dniu akcji na wodzie pracowało 21 osób. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie!